www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 9

srî gaupâlajî shâya chai

srî mahârâjâdhirâja srî mahârâjâ srî mahârâjâ jai sigha jî

svasti srî mahârâjâdhirâja mahârâjâ s

caranakamalâmnu khâmmjâda khâka pâya pâ. jagajîvana dâsa likhatam tasalîma bamdagî avadhârajau jî | athâ kâ samâcâra srî jî râ teja pratâpa the bhalâ hai | srî mahârâjâjî râ sîkha smâcâra sâsatâ prasâda karâvajau jî | srî mahârâjâ jî mâita he dhanî he | srî paramesurajî rî jâyagâ he | mhe srî mahârâjâjî râ khâmmjâda bamdâ hâm jî | srî pâtisâhajî srî mahârâjâjî the mharavâmna he | srî mahârâjâ jî sukha pâvajau jî pâmna gamgâjala ârogana râ jatana phuramâvajo jî |

apraca khâmmjâda navâjî ro paravâmm âyâm bohata dîna huvâ su sarapharâjî râ paravâmm sâsatâ prasâdâ karâvajau jî |

mahârâjâ salâmmata - mîrajâ yâra alî begajî srî mahârâjâjî hajura âpa ko khata bhejo he su najara mubâraka gujarasî jî |

mahârâjâ salâmmata - mîrajâ yâra alî begajî sadâ sarakâra kâ kâmm ne mutavajaha rahe he ara srî mahârâjâ jî srî bekuthavâsî jî kâ matâlaba bhî sadâ mîrajâ jî hî araja karatâ aba bhî sarakâra dolata-madâra kâ matâlaba sadâ mîrajâjî hî araja kare he srî mahârâjâ jî the bohata ikhalâsa râkhe he tî sum srî mahârâjâ jî hajura khata barâmada kâra ko same dekha khata likho he su khâtara mubâraka me pasamda âve su phuramâjau jî |

mahârâjâ salâmmata - yâm dînom me maharama khâmjî va hâphaja ambarajî va mîyâm masaüda ye sâba mhalî he ara pâtisâhajî rî hajura bohata araja mâruj-me (sic!) gusatâkha he ara saba umarâvâm kâ matâlaba araja kare he | ara jo ye araja kare he su mamjura hoya he ara khâmmjâda hamesa yâm kî hajura rahe he su aksara vakata sarakâra ko majakura cale he to kahe he tuma koi kâmma sarakâra ka lyâvom ju sarammma kara de | tî sum srî mahârâjâjî rî khâtara mubâraka me âve to je umada kâmma hoya su yâm ne bhî likha bhejajo jî jum  khâmmjâda matâlaba sarajâmma kara janma suphala kare jî |

mîrajâ sadarudî khâm baksîyala-mulaka srî mahârâjâjî ne khata bhejo he ara khusâla camda pesadasata arajadâsata srî mhârâjâjî hajura bhejo he su najara gujaro hosî jî ara javâba inâyata kîyo hosî jî su ye sârâm kâ javâba khâmmjâda ne hî inâyata hosî jî |

mhârâjâ salâmmata - pâtisâhajî vâmganagîre âyâ he ganîma ne câru tarapha se mâragata me dîyâ cîkalîca khâm va mhamada alî khâm rukasata kîyo ja tambîha kare su tambîha kî ara hajarata bhî aba âya pohacâ moracâ lagâyâ |

abâra srî mahârâjâjî pacâsa hajâra âdamî ganîma ko mukâbalo karâm vîrâje he i smayâ me kâmm ko taradada na kîje he su ajaba ha | khâmnâjâda sunî ja kesorâya va ve ke bete srî mahârâjâjî sum arajadâsata kara nagâre kî mohama sâjî mamgâya lî ara nobata hui likhî tî upara srî mhârâjâjî humdî bhejî su to rupayâ ghara me dharâ ara nobata kî mohamasâjî to bhalî bhâmta karî na thî | tî sum ve same araja karî thî su jaba hî javâba huvo tho ara kesorâya sâyada mamjura huvo likho su eso duthâ likhano manâsaba na tho su ye lasakara kâ loga he yâm ne i bâta kî kona sarama he | takâ mamgâvâ summma tho su mahâya ghara me dhara ve kâ bâpa kâ to ye phela thâ ara i ko beto to larako he darabâra me kona puche |

chîmanâm sâhaba jî ko ijâpho bahâdara sâhajî kâ likhâ the huvo tî kî sanada aba tâmi li nhî jâgîra lî nhî |

sam. 1761 phâguna badi 9 bhomavâra |||||