www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 9

śrī gaupālajī shāya chai

śrī mahārājādhirāja śrī mahārājā śrī mahārājā jai sigha jī

svasti śrī mahārājādhirāja mahārājā śrī

caraṇakamalāṃnu ṣāṃnāṃjāda ṣāka pāya pā. jagajīvana dāsa liṣataṃ tasalīma baṃdagī avadhārajau jī | aṭhā kā samācāra śrī jī rā teja pratāpa the bhalā hai | śrī mahārājājī rā sīṣa smācāra sāsatā prasāda karāvajau jī | śrī mahārājā jī māita he dhaṇī he | śrī paramesurajī rī jāyagā he | mhe śrī mahārājājī rā ṣāṃnāṃjāda baṃdā hāṃ jī | śrī pātisāhajī śrī mahārājājī the mharavāṃna he | śrī mahārājā jī suṣa pāvajau jī pāṃna gaṃgājala ārogaṇa rā jatana phuramāvajo jī |

apraca ṣāṃnāṃjāda navājī ro paravāṃnāṃ āyāṃ bohata dīna huvā su sarapharājī rā paravāṃnāṃ sāsatā prasādā karāvajau jī |

mahārājā salāṃmata - mīrajā yāra alī begajī śrī mahārājājī hajura āpa ko ṣata bhejo he su najara mubāraka gujarasī jī |

mahārājā salāṃmata - mīrajā yāra alī begajī sadā sarakāra kā kāṃmāṃ ne mutavajaha rahe he ara śrī mahārājā jī śrī bekuṭhavāsī jī kā matālaba bhī sadā mīrajā jī hī araja karatā aba bhī sarakāra dolata-madāra kā matālaba sadā mīrajājī hī araja kare he śrī mahārājā jī the bohata iṣalāsa rāṣe he tī suṃ śrī mahārājā jī hajura ṣata barāmada kāra ko same deṣa ṣata liṣo he su ṣātara mubāraka me pasaṃda āve su phuramājau jī |

mahārājā salāṃmata - yāṃ dīnoṃ me maharama ṣāṃjī va hāphaja aṃbarajī va mīyāṃ masaüda ye sāba mhalī he ara pātisāhajī rī hajura bohata araja māruj-me (sic!) gusatāṣa he ara saba umarāvāṃ kā matālaba araja kare he | ara jo ye araja kare he su maṃjura hoya he ara ṣāṃnāṃjāda hamesa yāṃ kī hajura rahe he su aksara vakata sarakāra ko majakura cale he to kahe he tuma koi kāṃma sarakāra ka lyāvoṃ ju saraṃjāṃma kara de | tī suṃ śrī mahārājājī rī ṣātara mubāraka me āve to je umada kāṃma hoya su yāṃ ne bhī liṣa bhejajo jī juṃ  ṣāṃnāṃjāda matālaba sarajāṃma kara janma suphala kare jī |

mīrajā sadarudī ṣāṃ baksīyala-mulaka śrī mahārājājī ne ṣata bhejo he ara ṣusāla caṃda pesadasata arajadāsata śrī mhārājājī hajura bhejo he su najara gujaro hosī jī ara javāba ināyata kīyo hosī jī su ye sārāṃ kā javāba ṣāṃnāṃjāda ne hī ināyata hosī jī |

mhārājā salāṃmata - pātisāhajī vāṃganagīre āyā he ganīma ne cāru tarapha se māragaṭa me dīyā cīkalīca ṣāṃ va mhamada alī ṣāṃ rukasata kīyo ja taṃbīha kare su taṃbīha kī ara hajarata bhī aba āya pohacā moracā lagāyā |

abāra śrī mahārājājī pacāsa hajāra ādamī ganīma ko mukābalo karāṃ vīrāje he i smayā me kāṃnāṃ ko taradada na kīje he su ajaba ha | ṣāṃnājāda suṇī ja kesorāya va ve ke beṭe śrī mahārājājī suṃ arajadāsata kara nagāre kī mohama sājī maṃgāya lī ara nobata hui liṣī tī upara śrī mhārājājī huṃḍī bhejī su to rupayā ghara me dharā ara nobata kī mohamasājī to bhalī bhāṃta karī na thī | tī suṃ ve same araja karī thī su jaba hī javāba huvo tho ara kesorāya sāyada maṃjura huvo liṣo su eso ḍuṭhā liṣaṇo manāsaba na tho su ye lasakara kā loga he yāṃ ne i bāta kī koṇa sarama he | ṭakā maṃgāvā suṃ kāṃma tho su mahāya ghara me dhara ve kā bāpa kā to ye phela thā ara i ko beṭo to laṛako he darabāra me koṇa puche |

chīmanāṃ sāhaba jī ko ijāpho bahādara sāhajī kā liṣā the huvo tī kī sanada aba tāṃi li nhī jāgīra lī nhī |

saṃ. 1761 phāguṇa badi 9 bhomavāra |||||