www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 8

srî gopâlajî sahâya

srî mahârâjâdhirâja srî mahârâjâ râjâ jai samgha jî

svasti srî mahârâjâdhirâja mahârâjâjî

caranakamalânum khâmmjâda khâka pâya pa. jagajîvana dâsa likhatam tasalîma bamdagî avadhârajau jî | athâ kâ smâcâra srî mahârâjâjî râ teja pratâpa the bhalâ chai | srî mahârâjâjî râ sîkha smâmcâra sâsatâ prasâda karâvajo jî | srî mahârâjâ mâita chai dhanî chai srî paramesura jî rî jâyagâ chai | mhe srî mahârâjâjî râ khâmmjâda bamdâ châm jî | srî pâtasâhajî srî mahârâjâjî the maharabâmna chai | srî mahârâjâjî sukha pâvajo jî pâmna gamgâjala ârogana râ jatana phuramâvajo jî |

apramca khâmnâjâda navâjî râ paravânâm âyâm bohata dîna huvâ su bamda navâjî râ paravâmm sâsatâ inâyata pharamâvajo jî |

mahârâja salâmata - jâm  khâmmjâdâm râta dîna darasana kîyo hoya ara caranasevâ kî hoya je bamda darasanîka hoya ara jâm  khâmmjâdâ nai barasâ hî yâda na kîjai so bamdâ kî bhâmta jîvatâ rahai | tî sum bamda navâji kara khâmmjâda paravarî râ paravânâm pe-dara-pe inâyata kîjo jî |

mahârâja salâmata - nobata lena ko aba tâim srî mahârâjâjî bhalî bhâmta talâsa na phuramâyo su ajaba bâta hai ara srî mahârâjâjî to aika doya bâra jatana bhî bhalâ bhalâ kara bhejâ pana kesorâya kâ dîna to purâ huvâ e to bado taradada kumkara pesa le jâya sake | ve ko beto to larako hai darabara me kona pûche aba bhî srî mahârâjâjî matalaba saramjâma ro talâsa karana ro khânâmjâda nai phuramâmve to srî mahârâjâjî râ teja pratâpa the bhalâ bhalâ mujarâ kara batâum jî | ara gulâma khâm kabara-dâsatâ to hai hî pîna gulâmî kî bamdagî bajâya lâya janma suphala karum |

srî pâtasâhajâdâ kâmabagasajî the roja mujaro karu hum | srî mahârâjâjî ro khânâmjâda jâna navâjasa phuramâye he ara bakasayala mulaka mîrajâ sadarudî mhamada khâmjî sum va mharama khâmjî bhî oramgâbâda me suphîla khâmno le hajûra âyâ hai su khânâmjâda âtha pahara hâjara rahe he tî sum srî mahârâjâjî ko majakura cale he | su mîrajâ sadarudî mhamada khâmjî bakasayala mulaka srî mahârâjâjî rî hajûra âpa ko khata bhejo hai ara khâmmjâda kî bhâmta bhâmta nîsâm bâje matâlaba umadâ araja bhalî bhâta kara saramjâma deno kabula kîyo he jo abâra srî mahârâjâjî pacâsa hajâra asavârâm ko mukâbalo kîyâm bîrâjamâmna he i smayâ me to jeso talâsa kîje so srî mahârâjâjî râ pratâpa the sidha hoya su hîsâbî kâmma ko to saramjâma hono hîsâbî hî he | jada srîjî kî khâtara mubâraka me âvai taba hî talâsa phuramâvelâ jî | khâmnâjâda ne darabâra me to srîjî kî gulâma jâna hara koi mharabâmnagî kare hai | pâtasâhajâdâ kâmabakasajî srîjî ko khânâmjâda jâna tîna sadî kî manasaba kare thâ su khâmmjâda bîcâra kîyo ju pâtasâhajâdâ kî câkarî mai atakâyâ chai sarakâra kâ kâmma nai phurasata pâvanî musakala tî sum  khânâjâda manasaba kabula na kîyo ara mujaro salâma sahaja me karu hum jî |

srî mahârâjâ salâmata - khusahâla ceda mîrajâ sadarudî mahamada khâmjî ke pesa-dasata srî mahârâjâjî hajura arajadâsata karî hai su najara gujarasî jî ara ve ko javâba inâyata hosî |

mahârâjâ salâmata - âja srî pâtasâhajî kî hajura khojâ ko adhakâra ghanî hai dîvâna to mahînâ mai aika doya hî kare he ara râta dîna khojâ hî hajura me rahe hai su âja akhatîyâra khojâ maharama khâmjî va haphaja ambara va masaüda ko hai | su yâm kane khânâmjâda hamesâ hâjara rahe hai | ye bohata mîharabâmnagî kare he yâm kaho hai ju srîjî thâmne kâmma pharamâvai to the kaho su matâlaba araja kara samramjâma karâi dâ | ara davâba kâ kâmma me kîphâyata kara demge |

mîtî phâguna badi 7 sambata 1761 |||||