www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 31

srî mahâmrâjâdhirâmja salâmati

arajadâsatî karâmra mîtî phâgana badi 4 sanîsaravâra ki likhî hajuri bhejî chai tî sau sârî hakikatî araja pahuci hosî jî | srî mahârâmjâjî salâmatî - mîtî phâgana badi 5 dîtavâra nai pâtasâhajî jasana kîyâ jî | mîtî phâgana badi 7 mamgalavâra nai pâtasâhajî ko pesakhânom sahâranapura buriyâ ko calyau jî ara khaba (sic! i.e. khabara) sâhajîhânâmbâda ki garama hai jî | srî mahârâmjâjî salâmatî - amira khâm sau khîjamati me-(--) kî tagîra hui ara usa ki jâyagâm syâha nîvâja khâm bakasî ko phojadârî mukadara hui jî | srî mahârâmjâjî salâmatî - navâba khâmna khâmnâ kai dîna tîna huvâm jo nâka kai bhîtari gumarî hui so nâka sujî gaï jî so dîna tîna huvâ so darabâri na jâya chai jî | ara mahâmbata khâjî kai khâsî hui so khâsî kâ jora sau-(----) huye hai jî | so vai bhi darabâra na karai chai jî | srî mahârâmmdhîrâmja salâmmatî - gulâla camda saba darabâraum mai kharaca de ara sanadhi birâmdarî kî tayâra karâvai hai jî | ara sarakâra kî sanadhî bîrâmdarî kî taba tayâra hoyagi jaba rupayâ 25000 navâba mahâbata khâjî nai vâ rupayâ 5000 râya bhagavamta nai dîjailâ vâ darabâra kharaca ki hudî âvaili so bamdai âgai bhî arajadâsatî karî hai so hakikatî araja pahucî hoyali jî | ara hukama âyom jo paravâno hidui inâyata huvo chau tî sai hudî kî hakîkatî jânaulâm so donyau joryâ mai paravâno hîdui koi pahuto nahi jî | srî mahârâjâjî salâmatî - kesari syamgha râthora mojâbâdî kâ ijârâ kai vâsatai païsâ kai gumâsatâ una kâ tâkîda karaim hai ara syâmarâmma prauhîta ko lîkhyau sâha samtokha râmma nai âyo jo syâlu mai rupayâ 2200 mhâm kai hâthî âyâ chau so the udhâlu (?) ki kîsatî mau

dâma yeka vâ nai dyauha matî ara jâminî âpanî mâgî lîjyau so paraganâ majakura nai âmîla sâhijâdâ raphîla syâha kâ âvai hai jî | so jai ijârâ sarakâra mai râkhanâm hoya to to una kî païsâ ki nîsâ karâmje jî | ara jai ijâmm na râkhanâ hoya to bamdâ ko hukama âvaim to una ko javâba sâpha dije jî | mîtî caita badî 5 nai rupayâm 5000 udhâmlu ki kîsatî kâ lâgailâ jî | ara yahâ samtokha râmma gumâsatâ prauhîta syâmarâmma kâ javâba sâpha de hai so umedavâra hu jo isa kâm javâba sîtâba inâyata hoya jî | srî mahâmmjâjî salâmmatî - purâ sâhajîhânâbâda ki kotavâlî kai vâsatai bamdai âgai araja likhî chî so bamda nivâjasî sau hajurî mai majura hui thî | abai khâmnâjâda umedavâra hai jo sanadhi vahâ kî lâla bîhâri kai nâya inâyata hoya jî | lâla bîhârî sâhajîhânâmbâda sau khuba vâkipha hai jî | ara âgai navâmba âsapha dolâ ke darabâra ki hakîkatî saba dîlî sau ye hî lîkhai the so bahota dîno sau umedavâra hai jî | ara jaba sau bamdâ yahâ âyâ hai taba sau bamdâ kî lâra hî hai jî | srî mahârâmjâjî salâmatî - meha bâdala pona kâ sababa sau khâmnâjâda ki dehî ina dînom mai bahota jabuna hoya gaï hai so vo-(--)-to bamdai baidâ kî bahota khâi so phâyadâ na huvâm so abai baida miragâga (?) batâvai haim so lasakara mai to paidâ nahi tîsa sau khâmnâjâda umedavâra hai jo sarakâra sau inâyata hoya jî | srî mahârâmjâjî salâmatî - garu ki khabari pahailli to yâ thî jo garu dîna doya tîna mai pakaryâ âvaigâm so arajadâsatî mai âgai araja likhî chi tî sau mâluma hui hoyali jî | ara abai yâ khabarî chai jo barapha bahota parî darâm bamda hoya gaye so nâhanî kâ râjâ ki mâ kî arajadâsatî pâtasâhajî nai âi chî tî mai lîkhau tho jo garu hamâre pahâra mai hai ara hamâre lomgom gheryâ hai so barapha kai âgai dâva pakaranai kâ lagatâ nahî so barapha pa-(--) pakari hajuri lyâulî so garu kâ âvanâ keteka dîmna parî paryâ hai ara yâhâ (sic!) bhî khabarî hai jo usa pai loga asavâra payâdâ hajâra âtha chai ara larâi ko tayâra baithâ hai so nâhanî kâ râmjâ kâ kucha bala lagatâ nahî ara keteka isa bhâtî kahate hai jo garu to nikasi gayâm ara keteka loga usa ke barapha kai sababa so rahe hai so jo samâcâra hoyalâ so pâchâm the araja likhaulo jî | srî mahârâmjâjî salâmatî - isa pâmtasâhî kî hakîkatî kucha likhî jâya nahî gharî mai to pâtasâhajî kahuthi nai jâbâ ko kuca phuramâvai ara pesakhâno kahuthi nai jâya pahailî to khabari chî jo ludhiyânâ kî trapha kî khabarî thî jo vahâ jâya garu ke sîkhom kom tambîha karai ara garu ke caka uthâya deha ara abai kuca sahâranapura

burîyâ ko kiyâm so yâ khabarî hai jo myâna davâba ki râha hoya sâhajîhânâbâda ko jâya ti sau pâtasâhajî kî hakîkatî kyau araja pahucâbâ mau âvai nahî jî |

srî mahârâmjâjî salâmatî - bamdâ to yahâ bhamdâri kai sâthî jo darabâra mai radabadala hoya hai so karai hî hai jî | ara srî mahârâmjâ ajîta syamghajî kî trapha sau bhamdârijî kî lâra barâ barâ thâkara-loga âye hai so jai sarakâra kî bhî trapha sau koi barâ thâkara-loga vâ mutasadî yeka âvai to salâha dolata hai jî jyo vai bhi darabâra mai radabadala karî araja likhabo karai jî | srî mahârâmjâ yâ bâta khâtrî mubâraka mai na lyâvaige jo bamdâ âjuradâ hoya yâ araja lîkhî na hai salâha dolatî hai jo bamdâ kî araja majura hoya jî | srî mahârâjâjî salâmatî - hukama âyâm jo bîdyâdhara mâphîka likhe nâyaba apane kai jâharî karî jo bîjai syamghajî kâ loga jo âgai purâmnârasa vâ baikuthapura kâ mai the so sanadhî pahutâ bî hâmsîla mâsa 6 ko agâu mutasarapha huye ara pathara vâgau masâlo havaili (?) ko becî dîyo tîsa vâsatai tîna hasabala hukama vâ khata lîkhe navâba khâmna khâmnâ ke yeka phojadâra banârasa ke komm (?) divâna ilâhâbâsa (sic!) ke kovâ divâna patane ke kom lîkhâya bhejîyo so bamm navâba sau araja kari ara hasabala hukama tathâm khata navâba ke mâphîka hukama hâsîla karî bhejolo jî | srî mahârâmjâjî salâmatî - ghâsîrâmma divâna pîrâmnanâtha kâ betâm ko bâgavâmjamî (?) kadîma sau kasabâm âbairi mai hai ara abai âbairi kâ bâbhaga (?) jorâm vari dharatî vâm kuvâm dabâvai hai so vâm bâgavâjamî khâmnâjâda kodi (?) uhau so khâmnâjâda câhai hai jo vahâ bâga karai tî sau bamdâ ki yâ araja hai jo paravâmno yeka divâna râmmacamda vâ cuhara syamgha râjâvata

kai nâya inâyata hoya jo mâphîka sadâmmadi kai bâbhaga amala karai jî | srî mahârâmjâjî salâmatî - mîtî phâgana badî 6 bâra budhavâra nai pâtasâhajî ko kuca huvo so gharî 5 carâtî gayâ derâ dâkhîla huvâ jî mîtî phâgana badî 11 bîsapatîvâra pesakhâno pâtasâhî câlyau so kosa athâi jaribî sahâranapura kai mutasali jâya kharo huvo chai jî | srî mahârâmjâjî salâmatî - nânhurâmma bhânîjom khânâjâdam ko hai ara hajurî câkari karai hai so una nai jâgîra a-sî-(---)--ha mai ika-mâhom pai dâna huvo tî sau bamdâ umedavâra hai jo mutasadi hajurî kânai hukama hoya jo mâphîka pamcâ kai una kom bhî jâgîra deha jî jyau khâtra jamâ sau hajurî mau câkarî karabo karai jî | srî mahârâmjâjî salâmatî - pâtasâhajî phuramâi jo sahâranapura sau pesakhâmm mukalasapura nai calâvau vahâ hama sikâra khelaige | ora darabâra kî hakîkatî pamcolî jagajîvana dâsa kâ lîkhyau sau vâm vâkâ kî pharada sau araja pahucailî jî | mîtî phâgana badi 13 dîtavâra (?) sam. 1767 |||||