www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 55

śrī mahārāṃjādhīrāja salāmatī

arajadāsatī karāṃra mītī baisāṣa sudī 11 kī līṣī budhavāra kī hajurī bhejī hai tī sau sārī hakīkatī araja pahucaulī jī |

śrī mahārāṃjādhīrāṃja salāmatī - mītī jeṭha badī 1 dītavāra ko pesaṣānā pātasāhī satanaṃja naṃdī koṃ cālyāṃ hukama huvāṃ jo uhā jāya havādāra ḍerā ṣaṛā hoi ara cabutarā badhai uhā jasana karaige |

śrī maṃhārāṃjājī salāmatī - mahaimaṃda amī ṣā bahādara ghara kā/dharakā hāthī uparī caḍhyā jāi thāṃ so dusare hāthī uparī caḍhyā jāi thāṃ so navāba mahaimaṃda amī ṣā ko hāthī thoṛā sā kamasata thāṃ so dusare hāthī uparī doṛyāṃ so hāthī kā pāchīlā pāva dāto so uṭhāi līye ara kosa pāca tāi līyā calyau gayo | taba hāthī to uhā sau bhājī chuṭāṃ ara mahaimada amī ṣāṃ mahāuta sau kahī jo hāṃthī ko baiṭhāi mai utarī pālakī asavāra hugāṃ | taba mahāuta araja karī jo abāra hāthī kahyā mai nahī ṭhaṃḍho paṛyā baiṭhāugāṃ | taba hāthī ko jīsa tīsa bhātī pāṇī uparī le gayā |

ara pāṇī uparī jā ara pāṇī āpaṇai uparī chaṛakyā ara mahāuta bhī pāṇī hāthī ke māthai parī ḍālyā ara mahāuta bahoterā karyāṃ so hāthī baiṭhā nahī | taba mahaimada amī ṣājī ṣavāsa ko kahī jo ruṣī (?) chau sau utarī jāṃ terai pīchai mai bhī utarugāṃ | taba ṣavāsa to hāthī sau utarī gayā so hāthī bolyā nahī | pherī mahaimaṃda amī ṣājī bhī hāthī sai utaryāṃ | so utaratā hī hāthī phīra gayāṃ so mahaimaṃda amī ṣājī kai tāi hāthī nai dāto bīcī dābī līyāṃ | taba mahaimaṃda amī ṣājī kī kamarī mai churī thī so churī kāḍhī ara hāthī ke moho bhītarī tīna ghāva kīye | so ghāu bahota kāragara huvāṃ ara mahaimaṃda amī ṣājī koṃ dāto bīcī sau hāthī ḍālī dīyāṃ ara hāthī cāhai thāṃ jo pāchale pāu kī lāta lagāve | so hāthī ke phīrate pahailī mahaimaṃda amī ṣājī churī doi hāthī kai ora mārī | so hāthī cīsa māṃrī āgāṃ nai bhāgī gayo ara navāba mahaimada amī ṣājī nai pālakī mai ḍālī ara ḍerai le āyāṃ | so māthā mai vā bāvā hātha mai jaṃṣama āi hau jīva jīvatā bacyā | jaba yāṃ ṣabarī pātasāhajī sau araja pahucī taba pātasāhajī phuramāyā jo hamārā hāthī (--) jīnā ura muvā to paṛyā maro | taba ṣavāsa ṣā ko phuramāyāṃ jo tuma jāi hamārī tarapha sau ṣabarī le āvo |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - pātasāhajī pharāsaṣānā kā dārogā nai phuramāyā jo sarā paradā du-taraphāṃ ṣarā karo | hama tīsarai pahaira jāratī ko (?) jāhīge | taba dārogai sarā paradā ṣaṛā karī araja karī jo tayāra huvā hai | taba pātasāhajī ṣoje ko phuramāyā jo ṣabarī lyāvo jo kuṇa kuṇa umarāu āṃye hai | taba ṣoje nai tahaikīka karī | araja karī jo mahābata ṣā āyā hai ora koi umarāva āyā nahī | taba pātasāhajī phuramāyā jo mahābata ṣāṃ koṃ hajurī bulāi lyauha | taba mahābata ṣājī hajurī jāi salāma karī | taba pātasāhajī āgai bulāi phuramāi jo āgai tumhārā xx hamārī ṣuba ṣabaradārī rāṣyā karoṃ ājī tumhāṃrā baṛā mujarā huvāṃ jo saba ke pahailī āya ṣaṛe rahe | pherī pātasāhajī āsāra mubāraka janāne sametī payāde hī gaye ara uhā sau ulasaṣāne kāṃ navāba mahābata ṣā ko ināita kīyā | pherī sājha ko dāṣīla dolatī ṣānau huye | taba ulasa mevai kā pherī bhejyāṃ ara pātasāhajī bahota mheravānī phuramāvai hai ara sāhījādā ajīma sānajī bhī bahota mheravānī phuramāvai hai | pācavai sātavai dīna hamesā navāba pātasāhajādājī kai mujarā-nai jābo karai chai jī |

śrī mahārājājī salāmatī - pātasāhajī sarai asavārī sāhījādo koṃ vā umarāvo ko phuramāyāṃ jo hamā chāuṇī ropaṛa karaige | saba sāhījāde vā umarāu havailī ropaṛa mai karoṃ | isa kā nāu hama jīhāgīrapura mukarara kīyā hai ara ihā sau sāhajīhānābāda bhī najadīka hai | ara lāhora bhī najadīka rahai hai | ara dare kā muḍhā (?) baṃda rahaigāṃ | pahāṛo ke rāṃjā garu kī madatī karī sakauge nahī | ara garu bhī pahāṛa ko bhājaigāṃ to jāi na sakaigāṃ | ara pātasāhajī cāhai hai jo pātasāhajādājī hādāra sāhaba bahādara vā raphīla sahā (sic!) bahādara koṃ jīhānābāda kī tarapha bīdā karuṃ | ara mahaimada karīma kī sāthī phoja āchī (?) de | ara lāhora ko bhejai jī | ara navāba rusatama dīla ṣāṃ araja karī jo merai tāi garu uparī hukama hoya ara hajaratī satanaṃja uparī chāunī karai | so pātasāhajī majura karī ara phuramāuṇā pātasāhajī kā śrī jī ko māluma hai jī sau jo ṭhāharailī vā ṭhīka paṛelo so pāchā the araja līṣaulo jī | ara garu kā phīsāda lāhora kī tarapha bahota hai | ara lāhora ke kasabe kai tāi āgara ṣā vā āgara ṣā kā beṭā vāṃ mahaimada raphī phatulā ṣā kā bhatījā le rahe hai nahītara kasabā luṭī līyā hotā jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - celā pātasāhī davāba sarabarāha kai vāsatai bhaṃḍārī sau vā baṃdā sau āya tākīda karī | taba bhaṃḍārī vāṃ baṃdā celo ko sātha le asavāra hoi navāba mahābata ṣā kai ḍerai gaye navāba sau salāma araja karāi taba navāba ṣīlavatī mai bulāi līye ara rājoṃ kī hakīkatī puchī | taba hamoṃ araja karī jo cele davāba kai vāsatai āye hai | ara bahota tākīda karai hai so jo navāba kī ṣātrī mai āvai so phuramāvai | taba navāba celo koṃ bulāi phuramāyāṃ jo dāma ina ke kaṭai hai so ina ke tāi dāmo kī jāgīra kā paravānā dyauha ye davāba sarabarāha karaige | taba celo nai navāba sau araja karī jo paravāṃnā hamārai tālīkai nahī hamārai tāi davāba sarabarāha karāṃbā ko hukama hai | taba navāba phuramāyāṃ jo tuma jāṃya hīdāitulā ṣāṃ kai tāi kaṃho | taba celo araja karī jo navāba kā bhī ukīla bulāyā hai | taba navāba bhī yahī javāba dīyāṃ jo mere bhī dāma kaṭe hai | so jāgīra dyauha mai bhī davāba sarabarāha karugāṃ | taba navāba donyau rājo kī beī arajī līṣī ara syāha kudaratulāṃ koṃ pātasāhajādājī kāṃ dasakatā kai vāsatai sopī hai so jo dasakata hoya āvailā so pāchā the araja līṣaulo jī |

śrī mahārāṃjādhīrāṃja salāmatī - jamā ṣaracaṃ ṣānājāda 3 hajurī bhejyāṃ so tīna kā dāṣīlā aba taka huvā nahī ara havālagīrī baṃdā kai nāi (--) hai | so mutasadī hajurī kānai hukama hoya jo araja karī ara jamā ṣaracā ko dāṣīlo karāṃī deha jī | ara havālagīrī ṣānājāda kā nāva sau durī hoya jī |

śrī mahārāṃjādhīrāṃja salāmatī - bhaṃḍārī ṣīvasī baṃde sau kahāṃ jo mahārāṃjā ajīta syaṃghajī kā merai nāi paravānā āyā hai jo hama sābharī tāi āvaige ara sābharī sau kuca taba karaige taba pātasāhajādājī ko nīsāṇa kābīla kī mokuphī kā āvaigāṃ | taba bhaṃḍārī vā ṣānājāda āpasa mai salāha karī navāba mahābata ṣājī pāsī gaye | ara araja karāi jo kucha ṣīlavatī mai araja karaṇī hai taba navāba ṣīlavatī mai bulāi līyāṃ taba mahārāṃjājī kā paravānāṃ saba navāba ko paḍhāyāṃ ara saba hakīkatī araja karī taba navāba arajī karī ara syāha kudaratulā kai havālai karī jo sāhījāṃdejī kā nīsāṇa sītāba karāi dyauha | taba kudaratulā sāhajādejī ke dasakata arajī uparī karāi hakīma salema kai havālai karī taba hakīmajī nīsāṇa tayāra karāi ara mahārāṃjā ajīta syaṃghajī kā nīsāṇa vā hasabala amara hakīma kī mahora sau ṣānājāda ko sopyā | so hajurī bhejyā hai so saba hakīkatī araja pahucailī jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - rāṭhoṛo mai yaha majakura huvāṃ jo mahārājā ajīta syaṃghajī kī phoja mhāroṭha parī gaï | taba baṃdai bhaṃḍārī sau puchyā jo tumhārai kyā līṣyā āyā hai | taba bhaṃḍārī kahā jo mai mahārāṃjājī koṃ arajadāsatī karī hai jo jai māroṭha lāgaige to mai uṭhī āugāṃ | yahā pātasāhajī sau ora hī bhātī araja pahucailī | so yaha kīyā karāyā saba bīgaṛī jāhīgāṃ | so mahārāṃjā ajīta syaṃghajī kī phoja mhāroṭha koi jāi nahī | ara sītāba hajurī padhārailā | so hakīkatī araja pahucai jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - yaha mosara bahota ṣuba hai jai donyau rājo kā padhāraṇā isa ukata mai hoya to baṛī salāha dolatī hai | ara jai garu bhājī jāi athavā āi mīlau to tīsa pāchai x-dhāraṇā śrī....jī nai māluma hai jī | tī sau baṃdā bāra bāra araja pahucāvai hai jī | jo donyau rāṃjā aise mosara mai padhārai to nīpaṭa ṣuba hau jī | pātasāho (sic!) ke phuramāna ke vāsatai bahota païse ṣaracai hai | taba nīṭhī hāsīla hoi hai so pātasāhajī nai phuramana (sic!) mahārāṃjā ajīta syaṃghajī nai vā śrī jī nai ajaruya mheravānagī vā baṃdagī vā jī sau āpa hī marai hai matī phuramāvā hai | so aise ukata mai donyau rājoṃ kā padhāraṇā hoya to saṃsāra mai baṛā jasa hoya jī | ara jai pātasāhajī dīlī jāi to amara nāva hoya jī | ara dīṣaṇī mai phīsāda bahota hai | so jai uhā ko bīdā karai to baṛā kāma hoya jī | so baṃde kī to akalī mai yaha hī āvai hai jo jetai sītāba padhārai jetā hī baṛā jasa hoya jī | tī sīvāi jo ṣātrī mubāraka mai pasaṃda āvai so javāba baṃdā nai ināyata hoya jī | ara rāṃjā gopāla syaṃgha bhadyoṛyā nai āgau ṣata ināita huvā thāṃ | so una ko pahucāyāṃ ara usa kā javāba liṣī gopāla syaṃghajī baṃdā ko saupyā thā | so hajurī bhejyā hai so najarī gujarailo jī | ara navāba mahābata ṣā ko bhī ṣata līṣāi hajurī bhejyā hai tī sau sārī hakīkatī araja pahucailī jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - ajaruya mheravānī pātasāhajī navāba mahābata ṣā koṃ phuramāyāṃ jo laba darīyāu hamārā ḍerā hai ara cyāryau tarapha jāgaiha kī taṃgī hai | so bhīṛa bahota hai so jaba tāi ḍere hamārī darīyāva uparī havādāra hai taba tāi tuma jālī aṃdara cokīṣānai rātī dīna rahyā karoṃ | āgai tumhārā bāpa bhī rāṃtī dīna hamārī cokī mai hājarī rahai tāṃ so tuma bhī rahyā karo | so mahābata ṣājī rātī dīna cokī-ṣānai rahai chai jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - hajaratī kulī ṣā dārogau hasata bala (?) ke pātasāhajī sau arajī karī so tī kī nakala hajurī bhejī chai tī sau sārī hakīkatī araja pahucailī jī |

mītī jeṭha badī 5 saṃvata 1768 |

mukāma naṃdī satalaṃja |||||
 

śrī mahārāṃjājī salāmatī - anopa syaṃgha sīsodyau rājā rāi syaṃgha ko beṭo toṛāvālā jo manasabadāra pātasāhī cho so manasaba to bahāla chau | ara jāgīra na pāi chī ara ara paragano ṭoḍo ina sau tagīra karī ara rāṇā paratāpa syaṃghajī nai rāṇājī kā bhāi ne dīyo chau so anopa syaṃghajī āpaṇī beṭī raphīlāsā kā beṭāṃ nai deṇī kabula karī tī uparī toḍā ko tapa rājamahaila ko deṇe kabula kīyo ara paratāpa syaṃgha sau tagīra kahyau ara gurajabaradāra vā caterā (?) uṭhau bhejyā hai jo usa laṛakī kī (-)-ratī uṭhau līṣa lyāvau |

śrī rāṃmajī

(code language:)

śrī mahārāṃjājī salāmatī

lasakara mai yaha ṣabarī hai jo dāuda ṣā burāhānapura āyā ara dīṣaṇo kai tāi kahā jo tuma ujeṇī ghero so dāuda ṣā ke kahe sau dīṣaṇau ujeṇī gherī ara dāuda ṣā jo pātasāhī umarāvo kī jāgīra jo burāhānapura vā noraṃgā vā

davāgau (?) kā subā kī thī so āpa mutasarapha hoya gayā | mahaimaṃda kalīca ṣā bahādara pātasāhajī kā sālā kī bhī jāgīra mutasarapha hoya gayāṃ | tī parī mahaimada kalīca ṣā pātasāhajī sau araja karī taba pātasāhajī phuramāyā jo tuma

dāuda ṣā kī ukīla madana mohana thā so pahailī hīgaura-hājarī hoya gayā thāṃ | taba pherī araja pātasāhajī sau pahucāi jo ukīla to pahailai hī gara-hājarī hoya gaya | taba pāta-

-sāhajī phuramāyā jo dāuda ṣā nāi (?) va umīrala umarāva kā hai so paise umīrala umarāva kanā māgo | taba maṃhaṃmada kalīca ṣā pherī araja karī jyo saba irānī yeka hoya jāhīge taba pātasāhajī phuramāi jo yeka hoyage to kyā karaige | so aba

tāi to umīrala umarāva sau bata kahāu huvo nahī hau | so jo ṭhāharailī so pāchā the araja līṣaulī jī | śrī mahārājājī salāmatī - tīnau sāhījāde to yeka ara ajīma sānajī yeka tarapha hai ara lhoṛe donyau sāhījāde dīna

dusarai tīsarai baṛā sāhījādā mojadīna kai ḍerai jābo karai chai ara āpasa mai masalatī karabo karai chai | so na jāṇīye kyā sababa hai ara dāuda ṣā bhī yāgī-(-)- hu-vā (?) kahīye hai | ara umīrala umarāu bhī ina tīno sāhījādau mai

hai ara dīṣaṇa kī ṣarī hajurī āvatī hī hoyalī | so baṃdā nai bhī ināita hoya jī ara garu kī yaha ṣabarī hai jo caka mai hai ara laṣī-jaṃgala ke jamīdārau sau vā pahāṛa ke rājo sau saluka pakaṛyā hai ara hīdu musalamāna nai

(uncoded text:)

sogaṃdha ṣāi cākara rāṣau chai jī | ara loga bahota yeka na huvā hai jī | yaha ṣabarī lasakara mau chai |

mītī jeṭha badī 5 saṃvata 1768 mukāma naṃdī satanaṃja |||||