www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 53

śrī mahārāṃjādhīrāṃja salāmatī

arajadāsatī karāra mītī baisāṣa badī 11 somavāra kī līṣī hajurī bhejī chai tī sau sārī hakīkatī araja pahucailī jī | śrī mahārāṃjādhīrāṃjā salāmatī - mītī baisāṣa badī 12 maṃgalavāra pātasāhī kolo pātasāhajī sau araja karī jo devatī sācā heṛī hamārī tanaṣāha mau hai ara mahābata ṣājī uhā hākīma bulākī caṃda bhejyā hai so hama ṣaracī pāvate nahī taba pātasāhajī phuramāyāṃ jo mahāṃbata ṣā sau tākīda karo jo kolauṃ ke paisau kī nīsā karai taba mahābata ṣājī rupayā 24000 devatī-sācāheṛī kī ṣarīpha (--) kolo ko ghara sau dīye jī | taba uno nai rupayāṃ pacāsa hajāra māge jo ṣarīpha kā hāsīla hama ko saba dyāha taba mahābata ṣājī sai bahota dabāi araja karī taba mahābata ṣājī rāya bhagavaṃta rāya koṃ bulāi phuramāṃyāṃ jo bhīṣārī dāsa ko bulāi ina ke bākī paiso kī nīsā karāvoṃ taba saba kola vā rāi bhagavaṃta kā ādamī baṃde pāsī āye ara baṃdā sau paiso kī radabadala karī taba ṣānājāda una ko javāba dīyāṃ jo āgai mai navāba sau araja karī thī jo bulākī caṃda ko uhā na bhejai mai hajurī sau māla jāmīna līṣaï magāugāṃ so kīsatī ba kīsatī sāhukāra paiso kī nīsā karaige taba navāba mānī nahī ara ṣāvā-nā-ṣvāha bulākī caṃda ko navāba bhejyāṃ ara paravānā bulākī caṃda ko sopyāṃ so baṃdā vākīpha nahī jo bulākī caṃda nai uhā sau kyā līyā hai taba koloṃ jāya pherī navaba sau dabāi araja karī taba navāba kolo koṃ javāṃba dīyāṃ jo ṣarīpha ke paiso kī hama nīsā karaige ara rabī sau bhīṣārī dāsa ko kaho jo sāhukāra jāmīna deha taba baṃdai javāba dīyāṃ jo bulākī caṃda uhā hai so hama ihāṃ kīsa bhātī sāhukāra jāmīna deṃha taba navāba phuramāṃyāṃ jo hama bulākī caṃda ko tagīra karaige taba baṃdai kahī jo mai hajurī koṃ arajadāsatī karu huṃ so jo javāba āvaigā tīsa māphīka navāba sau araja karugāṃ taba navāba phuramāi jo tuma hama sau ṣīlavatī mai araja karīyo taba kola saba yekaṭhe hoya ara pherī baṃdā kai ḍerai āye ara kahī jo ājī hama pātasāhajī sau pherī araja karaige ara devatī sācāherī āmīla vā amīna vā phojadāra pātasāhī bīdā karāvaige taba baṃdai una kī bhātī bhātī nīsā karī ara pātasāhajī sau araja karaṇī mokupha ṭhahairāi jī |

ara yā karāra kīyā jo mai hajurī ko līṣatā huṃ so sītāba javāṃba magāugāṃ | śrī mahārāṃjādhīrāṃja salāmatī - jai uhā bulākī caṃda āche saluka sau rahaitā hoya ara pause una ko ṣarīpha ke dīye hoya so una sau tākīda karī sītāṃba huḍī bhejājyau jī | ara baṃdā koṃ phārasī paravānā ināṃīta hoya jo yete paise bulākī caṃda ko ṣarīpha mai dīye hai jyau baṃdā paravāṃnāṃ navāba jī nai vā koṃluṃ koṃ dīṣāṃvai jī | ara jai sāhukāra pātasāhī uṛadu kāṃ jāmīna hohī ara karāra māphīka koluṃ ko paiso kī nīsā karai to jāmīnī unhālu kī sītāba ināyata hoya jī | sarakāra sau paise to lāgai hī hai jai ina donyau bāto mai sarakāra kī kīphāitī hoya so javāba sītāba ināyata hoya jī | śrī mahārāṃjādhīrāṃja salāmatī - garu kā sīṣoṃ kā phīsāda lāhora kī trapha bahota uṭhyā hai rusatama dīla ṣā pātasāhajī sau araja karī thī taba pātasāhajī phuramāyā jo lāhora to hama hī jāte hai ara lasakara mai ghara gharīyālī (?) ṣabarī hai jo dīṣaṇyau ujeṇī gherī ara udhara ko bahota phīsāda uṭhāyā hai so hajurī ṣabarī āutī hī hoyalī jī | baṃdā umedavāra hai jo isa arajadāsatī kāṃ javāba sītāba ināyata hoya jī | śrī mahārāṃjājī salāmatī - mahaimada bāgavāṃna bāga (-----) āya jāhara baṃde sau karī jo āgai to hamārai tāi bījai syaṃghajī ke mutasadyau donyau sīre nājake ṣosa līye syaba vaha dharatī saba paṛī rahai hai so jai māṃphīka sadāṃmadī kai hāsīla hama pāsī līje ara hamārī paradāṣatī kīje to hama bāgavā dharatī pherī āvādāna karai so baṃdai ina bāgavāno kī dīlāsā karī ara ina sau yaha karāṃra kīyāṃ jo tuma dharatī saba saba uṭhāvo ara bāga āvādāṃna karo māphīka sadāmadī kai hāsīla bāṭī lehage taba vai bāgavāna ye mucalakā deṇai ko tayara huye jo bīgho yeka jamī (?) paṛī rahai to hama hāsīla kāma na manāvai so jamā ṣaraca saba pesora ke hajurī mai hai ara dasatura amala bhī hai so mutasadī hajurī kānai hukama hoya so kāgada deṣī ara tapasīlavāṃra amala dasatura līṣī bhejai jī | ara hukama āvai to māphīka dasatura kai ina koṃ yeka yeka pāgha supeda baṃdhāi ara ina kī dīlāsā karī sīṣa dīje jī | jyai ye uṭhe jāya uṭhā ko taraduda karai jī | kyau ja ṣarīpha ke bāha jota ke dīna najadīka āya lāge hai ara hara caina kai nāi paravāṃnā ināita hoya jo uṭhai jāya ara uṭhā kīraïtī kī dīlāsā karī (-) bhalī bhātī āvāṃdāna karāvai ara mahaila bāga kai āgai so baṃdai bījai syaṃghajī ke amala nai/mai uhā chā-ra-da-vā-lī karāi thī ara uhā mevā lagāyāṃ thāṃ so vaihe/vehai saba dara ṣata abai phalate hai ara paise sarakāra ke ceḍho ko lāge the taba bāgavānoṃ baṃde so jāhara kīyā thāṃ jo hamārā baṭa hamārai tāi dyauha taba baṃdai una sau yaha karāra kīyā thāṃ jo yaha ceḍhe saba phalaige taba ceḍho kā mola lāgā hai so tuma mola sarakāra mai bharī dījyau hama ādhā hāsīla māphīka dasatura kai tuma koṃ bharī dehage so aba vai caḍhai saba purakasa phalate hai so hara caina kai nāi paravāṃnā ināita hoya jo pause ceḍhoṃ ke lāge hoya so ina paisau rupayā mujarai leha ara hāṃsīla māphīka dasatura kai ina koṃ bāga ke mahaila kā bagīcā kā bāṭī debo karai jī | ara jai bāgavāna doya judā cākara rāṣī ara bāgīce kī paradā ṣatī karāiyegī to kīphāita sarakāra kī na hoyagī jī | so ceḍho ko ṣarīda jamā ṣaraco mai dāṃṣīla hai so mutasadī hajurī kāṃnai hukama hoya jo tapasīlavāra līṣī bhejai jī | jai usa bāga kī vājamī kī paradāṃṣatī hoya to hāsīla ṣuba paidā hoya jī | ara nāsara ṣāṃ phojadāra kābīla kānai ṣata yeka ināita hoya jo bāgavā havailī kau (?) hara bhātī ṣasa māno rāṣai jī | mītī baisāṣa badī 13 budhavāra saṃbata 1768 |||||

śrī mahārāṃjājī salāmatī - kesarī syaṃgha rāṭhoṛa nai pahailī kīsatī mojābādī kī kā sarakāra ko gahaiṇai gahaiṇai byāpāryā kai dharī ara rupayā pahailī kīsatī kā agāu le dīyāṃ tī kī (---) sarakāra sau saï 104 lāgī ara abai byāpārī keso dāṃsa līlāpatī (?) kī jāmīnī āi tī mai līṣyau āyo jo kīsatī yeka kā rupayā pahailī dījyau so māphīka cīṭhī byāpāryā kahī jo mhā nai huṛāi saï 103 kai leṣai kāṭī dyauha jī māphīka āgai pirohīta syāmarāṃma kai gumāsatai kāṭī līi so mhāṃ nai bhī bharāi dyāha so i bāta mai sarakāra ko donyau bātā nukasāna sarakāra ko hoya tī sau cīṭhī byāpāryā nai hajurī sau sāhukārā kī āvai jo pahailī kīsatī kī huṛāi na leha ara hukama āvai huṛāvaṇī kāṭī dyāha jī javāba sītāba ināita hoya jī |||||