www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 33

śrī mahārājādhirāṃja salāmatī

arajadāsatī karāra mītī phāgaṇa badi 13 dītavāra kī līṣī hajurī bhejī chai tī sau sārī hakīkatī araja pahucī hoyalī jī | mītī phāguṇa badī 14 somavāra sāhījādai jīhādāra syāha bahādara pātasāhajī sau araja kari jo kasabā idarī kai pāsī nāhara merāṃ karolāṃ nai rokyā hai so hukama hoya to nāhara kī sīkāra ṣelī āu taba pātasāhajī ruṣasada kīyāṃ so (-)-lavā lasakara sametī sāhījādaijī kuca karī gayā jī | ara lasakara mai yaha ṣabarī hai jo kokalatāsa ṣā kī jāgīra pāṇīpatha mai hai ara vahā una ke ghara haiṃ so uhā una ke mījamānī-ṣāṇai jāhīge |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - mītī phāguṇa badī 14 nai pātasāhajī ko kuca huvo so buṛīyā kai urai kosa doya pesaṣāno ṣaṛo huvo chau tīṭhai dāṣīla huvā jī | ara navāba ṣāna ṣānā kai nāka kai ājāra jyādāṃ so nāka mai rādhī paṛai chai ara joka to lagāi thī paṇī phurasatī na hui phera bhī oru joka lagāṃī hai tīha vāsatai navāba ṣāna ṣāṃnā vā mahābata ṣājī kā mukāma huvā jī | so bhaṃḍārī vā baṃdai bhī ina kai sāthī mukāma kīyā jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - bījai syaṃghajī curāmaṇī jāṭa ko navāba ṣāṃna ṣāṃnā kai adhikāra deṣī ara ḍerai bulāyā ara ghoṛā sīropāva una koṃ dīyāṃ ara curāṃmaṇī sau kahī jo tuma navāba sau araja kari hama koṃ mutharā (sic!) kī phojadārī dīlāvoṃ taba curāṃmaṇī kahī jo phuramāvolo so karolo taba curāṃmaṇī kīsana syaṃgha narukā kā-mīlāṃbā vei araja karī taba kahī jo tuma hama pāsī le āvo | taba dusarai dīna curāṃmaṇī kīsana syaṃgha koṃ le gayāṃ taba

bījai syaṃghajī kīsana syaṃgha nai sīropāva dīyāṃ ara sāha balu nai paravāno līṣa dīyo jo tuma banāuṛa sau mujāyama matī hoṃ mhe yā sau auṭhai samajhī lesyāṃ ara ṣoharī (?) rusatama dīla ṣā sāhījādau raphīla syāha kī jāgīra mai thī so ijārai līi rupayā ara ādhā baṭa bījai syaṃghajī ko dīyāṃ ara ādhā rusatama dīla āpaṇai rāṃṣī so uṭhā kī phojadārī ādhī to balu nai hui jī ara ādhī (------) parī rusatama dīla āpaṇā ādamī bīdā kīyā jī | ara āgare kī gīrada vāi kā paraganāṃ saba curāṃmaṇī jāṭa ijārai līyāṃ ara curāṃmaṇī jāṭa vā kīsana syaṃgha kīyā ṣarī hai jo mutharā ke āsa-pāsa kī gaṭhī ṭhāhaṇai koṃ bīdā ho hī so sīropāva alāhīdā huvā chai so jaba pāvailā taba araja līṣaulo jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - jāṭa kā māmalā navāṃba ṣāṃna ṣāṃnā kī māraphatī aisā badhī gayā hai jo kyau araja pahucābā mai āvai nahī jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - garu kī lasakara mai yā ṣabarī hoya rahī hai jo nāhaṇī kā rāṃjā kā logā sau laṛāi karī nīkasī gayā jī | so yaha ṣabarī bahota garama hai jī | ara kahai hai jo bhuṭaṃtara ke pahāṛo mai gayāṃ ara pātasāhajī isa hi trapha jhukalāya jhukalāya ḍerāṃ karai haiṃ kosa āṭha dasa nāhaṇī kā rāṃjā kā pahāṛa rahai hai |

śrī mahāṃrāṃjājī salāmatī - mītī phāgaṇa badī 15 maṃgalavāra sāhījādau ajīma sānajī māphīka hukama pātasāhajī kai navāba ṣāṃna ṣāṃnā kai ḍerai āye the taba calatī bera hāthī vā ghoṛā no vā jovāhara nījarī kīyāṃ so raṣāyā nahī | kahī jo hamāre hī hai hama to tuma ko deṣaṇai ko

āye the ara tīsarai pahaira navāba darabāra kīyāṃ taba bhaṃḍārī vā ṣānājāda jāya (-)-rāyata kai vāsatai rpayā gujarāṃnyā so raṣāyā jī | mītī phāgaṇa sudī 2 saṃ. 1767 |||||