www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 26

śrī rāṃmajī

śrī mahārāṃjādhirāja salāmatī

arajadāsatī karāṃra mītī māha sudī 3 bāra budhavāra kī līṣī hajurī bhejī chai tī sau sārī hakīkatī araja pahucī hoyalī jī |

śrī mahārāṃjādhirāja salāmatī - āgai to dhāya-bhāi ruparāṃma kai sāthi bījai syaṃghajī ko mahaila solaṃṣaṇījī hīḍoṇī gaï thī ara abai rāṭhoṛī ratalāma-vālī kī beṭī oru bhī hīḍoṇī ko calāi jī | ara rughanātha syaṃgha catrabhujavata vāgai. lāra dīyā jo i nai bhī le jāvoṃ taba rāṇī kahī jo hu hīḍoṇī koi jāu nahī na ratalāma jāu ābairī jāugī mahārāṃjājī munai ṣābā nai dehalāṃ | ara tīna dīna tāi bhuṣī rahī ara bahota haṭha kīyā so jāṇī the to yo hai jo vai rajaputa hīḍoṇī le jāilāṃ ara jai kadācī ābairī āvai to śrījī mharavānagī phuramāvailā jī |

śrī mahāṃrāṃjājī salāmatī - mahīno savā huvo so mhe rātī dīna lāgo rahai ghaṛī yeka ughāṛa karai nahī so uṭa baila vā ghoṛā vā ādamī bahota muvā sau araja pahucāvāṃ mai āvai nahī jī ara nāja kī bhī rasata pahucai nahī so judī u-ra-(-) sau nīraṣa kī araja pahucailī jī |

śrī mahāṃrāṃjājī salāmatī - garu kī ṣabarī lasakara mai yaha hai jo nāhaṇī kā rāṃjā kī hada sau to nīkasī ara nāhaṇī kā rāṃjā parai aura rojāṃ (sic! i.e. rājoṃ) kī hada chai so uṭhai gayo | ara nāhaṇī kā rāṃjā kī mā usa rāṃjā bhī bahaiṇa thī so vāṃ usa rāṃjā kai gaï ara usa ko kahāṃ jo merāṃ beṭā ko pātasāhajī nau rokyāṃ so muvā hī chuṭaigāṃ so mai tuma uparī marugī | taba nāhaṇī kā rāṃjāṃ kā logā vā usa rājāṃ kā logāṃ mīlī ara talāsa kīyāṃ so garu yeka ṣohale mai pāyāṃ | so donyau rāṃjoṃ kī phoja sau usa ṣohale mai laṛāi hoya hai pīṭhī pīchai barapha kā ḍugara hai | so bhājī jābā nai jāyagā nahī ara pātasāhī phoja barapha kai sababa jāya sakai nahī so donyauṃ rāṃjoṃ sau pātasāhajī kī nīpaṭa tākīda chai | so koi to kahai hai jo pakaṛyā vā koi kahai hau jo abai pakaṛaigā | so ṭhīka paṛailo so pāchāṃ the araja liṣaulo jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - ājī isa pātasāhī nai rusatama dīla kā māmalā bahota tejī hai ara pātasāhajī nīpaṭa mheravāna hai ara usa kā subhāva śrī mahārāṃjājī nai māṃluma chai pāca hajāra asavārāṃ kī phoja sau sīhanaṃda kī trapha (sic!) nai jāya chai so paṇa me-su-(--) karai sītāba lasakara bārai nīkasau |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - rājāṃ rāja syaṃgha rupanagara-vālai sāhījādāṃ ajīma sānajī kā doya nīsāṇa - yeka to mahārāṃjā ajīta syaṃghajī kai nāva vā yeka śrījī kai nāva vā doya hasabala amara hakīma salema kī mahora sau jī | mālapurāṃ kā gāvā mai sau ṣaṃgāravatā kī gaḍhī ḍhahāi devāsaravāṛa kā gāṃvāṃ mau so goṛā kī gaḍhī ḍhahāya kāḍhī de he so ye karāṃyā chai jī | so bhaṃḍārījī saravāṛa kā gāṃvā kai vāsatai mahārāṃjā ajīta syaṃghajī nai arajadāsatī karī chau | taba rāṃja syaṃghajī donyau nīsāṇa vā hasabala amara vā bhaṃḍārī jī kī arajadāsatī kī nakala baṃdā pāsī bhejī jī i māphīka the bhī mahārājājī nai līṣī dyauha so baṃdā kī arajadāsatī līṣāya vākā mutasadī le gayā chai so hakīkatī araja pahucai jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - mahaimada sāba hājarī jalebu munasabadāra pātasāhī kī jāgīra praganā mojāvādī mai dāṃma yeka lāṣa sāta hajāra pāvai chai so ina kai vāsatai āgai bhī baṃdai phuramāye navāba ṣānaṣānā vāṃ mahāṃbata ṣāṃjī kau arajadāsatī doya cyārī āgai karī chī so javāba ināyata na huvo | abai navāba ṣāṃaṣānā vā mahābata ṣāṃ baṃdā sauṃ phuramāvai hai jo jāgīra abu mahaimada kīlādāra kī ijārai līi chai tī māphīka ina ke païsau kī nīsā karoṃ ara jai ina kī jāgīra ina kā mutasadyā nai so pīchai to rāṃjīnāmā magāvo ye pātasāhī ṣāsa jaleba mai cākara hai ara bāra bāra araja pahucāvai hai |

śrī mahārājājī salāmatī - mutasadi hajuri kānai hukama hoya jo mutasadī majakura kāṃnai jāgīra mai amala dīyo hoya to vāko rāṃjīnāṃmo līṣāya baṃdāṃ kanai bhejaijyau navābāṃ kī nījarī gujarāṃnāṃ jī | ara jai sarara (?) mai līi hoya to païsā yanāyata hoya jī | ina paiso kau vāsatai baṃdā sau vā pacolī jagajīvana dāsa nai nīpaṭa kasāyalo chai jī ara sāga hoyalā jī | navāba ṣāṃ ṣānaṣāṃnā (sic!) pacolī jagajīvana dāsa nai phuramāi jo mai tuma ko āgai phuramāyā thāṃ so tumhāṃrai kyā javāba āyāṃ | taba jagajīvana dāsa araja karī jo merai to kucha jāṃba āyā nahī | taba phuramāyā jo tuma donyau mīlī sītāba javāba magāvo so araja līṣī chai jī | so javāba sītāba ināyata hoya jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - navāba ṣāṃ jihāṃ bahādara mītī māha sudī 6 nai baṃgālā kī subādārī hui jī | so jī hī dīna kuca karī gayā jī ara baṃdā sau phuramāvai the jo rāṃjājī kā ina dīno mai āvaṇā hotāṃ to hamārā mīlaṇā hotāṃ so hamārī duvāṃ līṣabo kījyau | ara baṃdā rāṃjā rāṃja syaṃghajī kai gayā thāṃ ara rāṃjā kī hada sau garu bāharī gayāṃ ara nāhaṇī kā rāṃjā kī hada parai kosa 80 pahāṛa mai hai so hāthī āvaṇā kaṭhaṇī hai ara pātasāhī mai yāṃ ṣabarī hai jo ājī sabā mai pakaṛyā āvaigāṃ so āyā araja liṣaulo jī |

śrī mahāṃrāṃjāṃjī salāmatī - navāṃba ṣāṇaṣāṃnā kai gujarāta sau joṛī kāsīdāṃ kī āi taba navāba kāsīdā ko hajurī bulāya puchyāṃ jo rāṃjā kahā hai taba kāsīdā araja karī jo hama ābairī hoya āye so rāṃjājī ābairī sau kuca kīyāṃ ara bhābharāṃ kai mutasalī ḍerāṃ chai ara ābairī mai holī ṣelabā kī tayārī karāi chai taba navāba kāsīda mahābata ṣājī pāsī bhejyāṃ sau navāba mahāṃbata ṣājī so bhī kāsīdā ihī bhātī araja karī taba mahābata ṣājī pīra mahaimada ṣajānacī ko baṃdāṃ pāsī bhejyāṃ jo yā kyā ṣabarī hau (sic!) taba baṃdā kai nāva paravāno phārasī ināyata huvāṃ thā so bajanasī dīṣāṃyāṃ jo hamārai to yā ṣabarī āi hai jo mahārāṃjā sītāba hajurī āvai hai ara kāsīda ṣīlāpha araja pahucāvai chai | taba navāṃba phuramāi jo tuma rāṃjājī ko pherī tākīda līṣa dyauha so māphika hukama navāba kau araja pahucāi chau jī | so ābairī jāṇāṃ manāsaba nahī jī pharada vākā kī ararajadāsatī (sic!) mai bhejīṃ chai | so darabāra kī hakīkatī māluma hoyalī jī | mītī māha su. 11 saṃ. 1767 |||||