www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 114

|| mahārājādhirāja mahārājā śrī

jai sighajī

||:|| svasti śrī mahārājādharāja (sic!) mahārājā śrī caraṇa kamalāna ṣāṃnājāda ṣāka pāya pāṃ. jagajīvana dāsa liṣataṃ | tasalīma baṃdagī avadhārajau jī | aṭhā kā smācāra śrī mahārājājī rā teja pratāpa the bhalā chai | śrī mahārājājī rā sīṣa smāṃcāra sāsatā prasāda karāvajau jī | śrī mahārājā māita he dhaṇī hai | śrī paramesurajī rī jāyagā he | mhe śrī mahārājājī rā ṣāṃnājāda baṃdā hāṃ | śrī pātisāhajī śrī mahārājājī suṃ amharavāṃna hai | śrījī suṣa pāvajau jī pāṃna gaṃgājala ārogaṇa rā jatana phuramāvajo jī |

| āge arajadāsata kātī sudi 1 ne calāi he tī suṃ smācāra māluma huvā hosī jī |

| aba kātī sudi 5 sana u sāha kudaratulājī kai bhaṃḍārījī va ṣāṃnāṃjāda gayā ara dīvāna bhīṣyārī dāsajī ne to dīna pāṃca su ājāra hai su aba phurasata hui su kudaratulājī kahī hukama huvo hai mahamada amī ṣāṃ upara guru makahura āyo cāhai hai su jo kadāca makahura mahamada amī ṣāṃ upara āye to donu rājā mahamada amī ṣāṃ kī madata karai guru ne taṃbīha karai |

| sāha kudaratulājī bhaṃḍārījī ne kahī thāṃ kā kahā mavāphaka lāṣa lāṣa rupayāṃ kī mai araja kī ja sāṭha sāṭha hajāra to hajarata kī najara kabula kare he ara cālīsa cālīsa hajāra sāhaba ālama kī pesakasa kabula kare he tī para amara huvo ajīta sighajī kā to lāṣa hī rupayā hajarata kī najara karau ara rājā je sighajī lāṣa rupayā de-he tī me pacāsa hajāra pātisāha kī najara karo ara pacāsa hajāra mhe lesāṃ tī para kudaratulājī kahī ajīta sighajī kī to aika lāṣa hī kī pesakasa hajarata kī liṣe dau ara pacāsa pacāsa hajāra kī doya pharada liṣa dau tī para bhaṃḍārījī to lāṣa rupayāṃ kī pharada āpa kī mohara suṃ liṣa dī ara dāsajī ne kahī the bhī liṣa dau su dāsajī kahai hae bīnā hukama na liṣa duṃ aba bhaṃḍārījī kahe he doya lāṣa donu rājāṃ kā pātisāhajī kī hī pesakasa liṣa dāṃ lāṣa lāṣa ara sāhajādā ne lāṣa rupayā donu tarapha su judā dāṃ pacāsa pacāsa hajāra su aba deḍha lāṣa ko karāra kare he su dāsajī to kahe he kāṃma hamārā kyā huvā ja deḍha lāṣa de su hakīkata bhaṃḍārījī bhī dāsajī bhī arajadāsata karasī śrījī ko hukama āyāṃ jo liṣaṇo hosī su dāsajī liṣasī |

| kātī suda 2 dīvānī paravāṃno ṣāsa mohara suṃ āyo ja ṣoharī|boharī ko paragano sarakāra me ijārai līṣo su bhalī kī māmanī prohata sāma rāma kī he desa suṃ magāi he su ṭhaharājo ara ṣaraca kī huṃḍī bhejāṃ hāṃ | mahārājā salāmata - ṣarīpha su hī ijāro ṭhaharau rabī kā cāra mhīnā hai mavāphaka hukama ke yā ṭhaharāi he ṣarīpha me jo anupa sigha liyo hoya su tumāra mavāphaka bhara dai mutasadīyāṃ bhī yā bāta kabula kī paṇa jāmana mātabara māge he su sāma rāma ne hukama hoya āpa kā gumāsatā ne liṣai jī | bhāṃta nīsā hoya tī bhāta kara dai ara sītāba jāmanī āve ṣarīpha ko haṃgāma he paragano leṇo he to yo vakata he phera na jāṇaje kesī baṇe ara kī ke nāṃva paṭo liṣāyāṃ kabulayata dāṃ | śrījī salāmata - jetapurā ma ijārā ko cukā doya mahīnāṃ huvā paṇa prohatajī kī jāmanī le nhī tī suṃ kāṃma baṃda hai prohatajī kā gumāsatā ne jetapurāvālo kahe thāṃ kī māta-ṣarī sarāphā me kahī kane karāya dau su gumāsatā mātabarī āpa kī karāya de nhī tī suṃ prohatajī ne hukama hoya gumāsatā ne liṣe the āpa kī māta-ṣarī ko liṣo sarāphā kā sāhukāra kane liṣāya dījo ara boharī ko jetapurā ko māla jāmanī dījo |

| davāba gurā jīlakāda suṃ sarabarāha hosī |

| ṣāṃnājāda kī paresānī liṣaṇa suṃ gujara gaī aba ṣātara me āye su kījai |

sāṃ. 1768 kātī suda 6 ravavāra 

| bhaṃḍārījī suṃ radabadala he sāyada pacāsa hajāra ora badhāye|ve he su na badhe ara lāṣa lāṣa kaha cukā hai pacho jo ṭhaharasī su arajadāsata karasāṃ jī |

āja mhābata ṣāṃ kā su ṣīdamatāṃ kā syāhā leṇa ne jāya hai ara ṣāṃnajāda to hukama āyāṃ sāhā lesī jī |