www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Arzdasht 334

||:|| śrī gaupālajī sahāya chai

|| śrī mahārājādhirāja mahārājā śrī

|| rājādharāja savāi jai sighajī

||:|| svasti śrī mhārājādhirāja mhārāja śrī caraṇa kamalāṃnu ṣāṃnāṃjāda ṣāka pāya pāṃ. jagajīvana dāsa liṣataṃ | tasalīma baṃdagī avadhārajau jī | aṭhā kā smācāra śrī mhārājādhirāja kā teja pratāpa the bhalā chai | śrī mahārājājī kā sīṣa smācāra sāsatā prasāda karāvajau jī | śrī mahārājājī māita hai dhaṇī hai | śrī paramesurajī kī jāyagā hai | mhe śrī mahārājājī kā ṣāṃnāṃjāda baṃdā hāṃ | śrī pātisāhajī śrī mhārājājī suṃ mharavāṃna hai | śrī mhārājājī suṣa pāvajau jī | pāṃna gagājala (sic!) ārogaṇa rā jatana phuramāvajau jī |

| apraca kātī badi 1 guravāra ādhī rāta uparāṃta tīna ghaṛī bājāṃ pachai pātisāhajī ke beṭo huvau nobata bājī kutabula mulaka kutabudī kī daragāha gayā thā su cāra ghaṛī rāta pāchalī rahī taba beṭā huvāṃ kī ṣabara pohacī ve hī ghaṛī navāba suvāra huvā pāṃca ghaṛī dīna caḍhatāṃ kī lai āyā mulājmata kī aika sau mohara najara kī jumāṃ ko dīna tho sārai dīna bāga mai rahā kātī bada 3 sana u jasana pātisāhajī kīyo bāsa āṃma beṭhā kutabula mulaka lāṣa rupayā najara kīyā |

| lāṣa rupayā ṣāṃna dorāṃ najara kīyā kutabala mulaka nai chaha pāracāṃ do sarapāva dīyo sārā umarāṃvāṃ nai ṣusa-boī pāṃna dīyā | kātī badi 4 ravavāra phera dīvāna āṃma mai jasana kara beṭhā ṣāṃna dorāṃ nai mhamada amī ṣāṃ nai ṣāṃna ālama nai sādāta ṣāṃ nai sarapāva dīyā orāṃ nai pāṃna aragajo dīyo abāra tāiṃ kucha hukama huyo nhai deṣaje kītanāṃ dīna jasana karai |

| mahārājā salāṃmata - beṭā huvāṃ kī mubārakabādī kī arajadāsata va najara bhejajau jī |

| gājudī ṣāṃ nai pāṃna na dīyā su dīvāna āṃma mai su uṭha gayo pātisāha deṣo paṇa phuramāyo kucha nhī dusarai dīna bulāya sarapāva pāṃna dīyā |

| bāṇave hajāra rupayā sakā (?) beladārāṃ kī pāchalī talaba kā nīkalā su dīvāna jaga rāṃma hajura kī huḍī vālāṃ nai dīyā davāba mai dīyā |

| lāla sigha vageraha kī tīta me talaba mai baravāṛo jhīlāva (?) uṇa vāro yai hajura kā hukama mavāphaka līṣāya arajī tayāra kī hai paṇa phera bhī hukama kī rāha deṣuṃ huṃ aba kai hukama āvai to arajī hajura bhī javāba su-vā-da karāya maṃgāu dīvāṃna jaga rāṃma bhī yā|vā hī kahai hai hajura ko hukama magāyalau |

| yāṃ dīnāṃ mai jāṭa kī moracāṃ kī kucha ṣabara hajura suṃ āi nhī su ṣabara pai dara pai ināyata kīyā kījo jī | kutabala mulaka va ṣāṃna dorāṃ smācāra puchau karai hai |

| phoja kā vākā suṃ araja hui sāṃma sigha ṣaṃgārota nai hajura bulāyo ara hīmata rāya māla vā-ko nāyaba lasakara mai āyo |

| daṣaṇī narabadā pāra utarau tī para mhamada amī ṣāṃ nai ruṣasata karaṇo ṭhaharo hai phoja ko tumāra hoya hai |

| mahamada ṣāṃ baṃgasa mevātīyāṃ kī taṃbīha nai rukasata huyo|huvo tho su jmanāṃ pāra utarau |

| rājā udota sigha budele āpa kā mutasadī nai vakīla nai bohata tākīda su līṣo hai ja hajura kau hukama āyo hoya su pucha javāba liṣajo su ṣāṃnājāda nai puchai thā su umedavāra huṃ jeso ṣātara mai āvai teso javāba ināyata hoya juṃ-vāṃ suṃ kahuṃ ara vāṃ kā ṣata kau javāba ināyata hoya jī |

| mahārājā salāṃmata - aba ke sāla kahata paṛau tī suṃ dīlī kā purā mai itanāṃ hāsala na huvo paṛāva|ya kā tīna hajāra pārasāla āyā thā su aba kai damaṛī āvaṇa kī nhī ghāsa kī gīrānī suṃ gāḍā āvai nhī aika hajāra kī jīrāyata hoya thī su mutalaka na hui bāga mai āṃma amalī hoya thā su mutalaka nhī ve hī cāra rakama kī amadanī thī su na hui tī suṃ i sāla mai ijāro na (---)

| mahārājā salāmata - paravāṃnāṃ me hukama āyo āṭha lāṣa dāṃma phāgavī me pāyabākī hai su sarakāra me lījo su śrījī salāṃmata - phāgavī me pāyabākī nhī āṭha lāṣa dāṃma lālā sulatāna lighajī kā navīsaṃdāṃ suṃ mīla bahāla raṣāyā hai tīna sadī jāta to sulatāna sighajī ko bahāla he suvāra cāra sadī pāyī na saba kā gayā su vāṃ kā bhī gayā su vāṃ kā ijāphā kī pharada mahābata ṣāṃjī ne dī-he-jo sāhajādojī doya sadī jāta ijāphe de he ara suvāra bahāla kara de he to yādadāsata araja mukarara karāya āṭha lāṣa dāṃma phāgavī kā vāṃ ke hī bahāla hai su sanada karāya bhejasāṃ bākī ora ṭhoṛa lesāṃ tī suṃ phāgavī kā dāṃma navīsaṃdāṃ suṃ mīla vā ke nāya|nāva daphatara me hī līṣāya raṣāyā hai jī | pāyabākī āvaṇa dī nhī |

| mahārājā ajīta sighajī ke saba bīrādarī kī talaba va masaruta kī talaba soraṭha kī pāyabākī dī ajmera me pāyabākī nhī pacīsa tīsa lāṣa dāṃma ajmera me pāsī soraṭha me tīsa barasa suṃ pāyabākī paṛī thī su saba yāṃ kī bīrādarī kī talaba mai bhara desī jī |

| mahārājā salāmata - kaṃtata kī phojadārī kī masaruta codā lāṣa dāṃma de thā tarahāra vageraha chaha mahāla upara asī lāṣa dāṃma thā jī kā aika mahāla kī rasada kā codā lāṣa dāṃma de thā ara kaṃtata ahamadābāda guhārā sudara (?) suṇaje he tī su tarahāra kī phojadārī kī mahābata ṣāṃ su kudaratulājī su radabadala karaje thī kudaratulājī śāhajādājī suṃ kahī sāhajādejī kahī tarahāra kī saba sarakāra mhāṃ kī jāgīra he aba tāiṃ asī lāṣa dāma masaruta tarahāra kī phojadārī upara thā aba mhe cālīsa lāṣa dāṃma hī masaruta de ora bhejo hai so bhī cālīsa lāṣa dāṃma tarahāra me tanaṣāha nhī ora ṭhoṛa he rājā jī kuṃ uhāṃ kucha na phā (?) nhī kaṃtata bhī mata lau tī suṃ kaṃtata ko sāho karāyo nhī bhaṃḍārījī dāsajī kahī sāhajādo mane kare he to choḍa dau |

| bīrādarī kī va masaruta kī pādadāsatāṃ tayāra hoya hai araja mukarara hui nhai aba hosī jī |

| davāba kā nakība payādā gure jīlakāda suṃ sarabarāhī ke vāsate pāche lagā he ṣāṃnājāda bīnāṃ jāgīra sarabarāha kare nhe deṣaje bhaṃḍārījī kāiṃ kare ara jāgīra kī arajī bhī tayāra karāi hai jo cukasī su arajadāsata karasuṃ paṇa davāba sarabarāha hui doya cāra dīnme (sic!) dāṃṇo paṛasī musarapha tahavīladāra davāba darabāra ṣaraca kā mukarara hoya to āpa kā ohadā suṃ ṣabaradāra hai jī |

| mahārājā salāmata - aba to i to jo rāvarī suṃ saba darabāra kā mutasadīyāṃ suṃ pesa le gayā aba dāsajī to paravāṃnāṃ jāgīrā kā le hajura āvasī ara śrījī kuca phuramāvelā su pāṃca se kosa kai pale lasakara suṃ judā bīrājelā ara mutasadī sarakāra suṃ sadā pāva āyā he so cāhe he roja ṣāṃnājāda suṃ tākīda kare he ja mhe mīrajā rājā jai sighajī kā amala suṃ le āja tāiṃ pāya āyāṃ hāṃ su aba dau nhī do to mhe bhī dāva pāya|pāva bīgāṛa karasāṃ thāṃ-ne tasadīyo desāṃ sarakāra mai mutālabā tasarapha takasīma vageraha pharada alāhadī hajura bhejī hai ve|ye loga so deḍha so pharasa suṃ pāya|pāva āyā hoya su umedavāra rahai hī rahai pāyo hī cāhai tī suṃ umedavāra huṃ sadā pāya āyā hai su pāye|pāve jāya ara cobadāra darabāra ke pāve āye he su pāvai jī | bīnāṃ cobadāra ṣīdamatagāra vageraha kā dīyāṃ bīnāṃ darabāra me tathā umarāvāṃ ke jāṇa pāi jai nhī ara jada saba nai dījai taba chātī ṣulā dīvānī kacahaṛī me bakasayāṃ ke darabāra me saba ṭhoṛa jā-je saba kī ṣabaradārī raha sakai ara cobadārāṃ ne tathā ṣīdamatagāra ḍhaleta kahāra ne jābaradāra kalamadāna baradāra ṭhoṛa ṭhoṛa kāṃ ne dīje to saba ijata suṃ ādara suṃ javāba suvāla karaṇa dai ara na dīje to daravājā me jāṇa na de ara sadā pātisāhī darabāra me gusalaṣāṃnāṃ kī doḍhī cāra ghaṛī pātisāhajī darabāra kara beṭhe jada hājara raho cāhaje to bhalī burī dasa ṣabarāṃ suṇaje jī | ko jatana kara sakajai ara ṣabara hī na pāje to kāiṃ jatana kara sakaje ara roja hājara rahaje to kahī sme ṣabara hātha lāge hī lāge ara dīvānī kacahaṛī me bakasīyāṃ kī kacahaṛī me roja hājara rahaje to manasaba kī jāgīra kī ṣabara rahai ara vakālata to yā hī kahāve ja vakīla saba darabāra me ṭhoṛa ṭhoṛa hājara rahe darabāra kī kacahaṛīyāṃ kī dama-ba-dama kī ṣabara rāṣai tī suṃ cobadārāṃ kā va navīsaṃdāṃ kā dīyāṃ bīgara baṇe nhī ṣāha nā ṣāha dīyo hī cāhaje tī suṃ umedavāra huṃ cobadārāṃ ko ināṃma maṃjura maṃjura hoya ara tanaṣāha āve|āye jī |

| ṣāṃnājāda āpa ko jmāṃ ṣaraca bhejo he su najara mubāraka gujarasī dīvāṃnayāṃ ne hukama hoya jmāṃ ṣaraca kī bākī bheje to boharāṃ kā karaja su phāraga ho u rojagāra ko jmāṃ ṣaraca to dīvāna bhīṣyārī dāsajī ke havāle kīyo ara muphasala jmāṃ ṣaraca hajura bhejau he jī |

mahārājā salāmata - ṣāṃnāṃjāda aika bhāi ko beṭo goda līyo hai tī ko byāha phāguṇa mai he su āge beṭayāṃ kā byāhāṃ ne to pacāsa pacāsa hajāra rupayā śrījī kā pratāpa suṃ lagāyā aba beṭā ko byāha āya lāgo hai ara ṣāṃnājāda to yāṃ dīnāṃ me kuta suṃ āja ja hai (?) jo huḍī rojagāra kī āi su byāja baṭā me hī boharā le gayā tī suṃ umedavāra huṃ jmāṃ ṣaraca kā rupayā boharāṃ kā pāu to vāṃ ne de phera vāṃ kane karaja le byāha kara duṃ jī nāṃva śrījī ko hai āge to rājā udota sighajī madata kī thī aba ke to kevala śrījī kī hī vakālata hai śrījī ṣabara lesī to sarama rahasī jī |

| mahārājā salāmata - boharī|ṣoharī kai vāsate hukama āyo ja sāhajādā kā mutasadīyāṃ ne smajhāya kahajo ja prohata syāṃma rāma kī hī jāmanī kabula karai su radabadala karī bohata smajhāyā paṇa māṃne nhī bohata radabadala pāche cothāi kī jāmanī to syāma rāma kī kabula karī ara tīna bāṭā kā ora jāmana māge he aba jo paragano boharī (?) leṇo hoya to sāṃma rāma kī cothā baṃta kī jāmanī bhejajo ara ora sarāphāṃ kī jāmanī bhejajo jī | ara mutasadīyāṃ kā ṣaraca kī huṃḍī bhejajo jī | ara tīna barasa kī jāmanī māṃge thā su śrījī kā hukama mavāphaka aika barasa kī hī sāhukārāṃ kī jāmanī ṭhaharāi ara doya barasa ko śrījī kā hukama mavāphaka ṣāṃnājāda mucalako liṣa desī kājī kī mohara suṃ ju dasarāhā ke dasarāhe jāmanī sarāpha kī dāṃ aba jī jī bhāṃta hukama āyā su saba vāṃ|yāṃ pāsa kabula karāyā aba aṣatayāra śrījī ko hai jī |

| mālapurā ko ijāro līyo paṭo hajura bhejo hai jī yo bhī śrījī kā pratāpa suṃ baṇo hai jī |

| saṃ. 1768 maṃgasara suda 7 |||||