www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Arzdasht 304

śrī mahāṃrājādhīrāṃja salāmatī

bhaṃḍārī ṣīvasī mītī māha sudī 5 sukaravāra sāhījādā ajīma sānajī kī mulājamatī karī navāba mahāṃbata ṣājī vā syāha kudaratulāṃ kī lāra gayā thāṃ so sāhījāṃdaijī bahota mheravānagī phuramāi ara donyau rāṃjo kī hakīkatī puchī taba bhaṃḍārī bhalī bhātī araja karī ara bhaṃḍārī sau puchī jo rāṃjā kahā hai taba bhaṃḍārī araja karī jo donyauṃ rāṃjā sītāba hajuri āvaige pāchai maṃhābata ṣājī sāhījādājī sau ruṣasada huye ara bhaṃḍārī ko bhī sāthī hī bīdāṃ karāṃyāṃ taba doḍhī parai āyāṃ taba navāṃba batoṛe rai padhāryā ara syāha kudaratulā ko phuramā jo ina ko baṛe navāba kai le jāvai taba bhaṃḍārī vā baṃdā navāba ṣāṃna sāṃnā kai gayāṃ taba navāba ṣāṃna ṣāṃna bhaṃḍārī sai phuramāyāṃ jo pātasāhajī phuramāvai hai jo anāro kī ḍālī hamesā pahucabo karau taba bhaṃḍārī araja karī jo jaba tāi anāro kā bahāra hai taba tāi hamesa pahucailī | taba baṃdā sau navāba phuramāyā jo hamāre ṣato kā javāba kyā āyāṃ taba baṃdai araja karī jo javāba turata āyā nahī hai āvaigā taba mau usa hī ghaṛī nījarī gujarāṃnogāṃ taba bhaṃḍārī araja karī jo ṣato kā bhī javāṃba sītāba hī āvai hai ara donyau rāṃjā bhī sītāba hī āvaiṃ hai ara navāba ṣāna ṣāṃnāṃ bhaṃḍārī sau vāṃ baṃdā sau phuramāyā jo thānesura hamāre utana mai huvā hai so donyau rāṃja kaṭalā doya vahā baṇāvai taba bhaṃḍārī vā baṃdai araja karī jo navāba phuramāvaige so hī karaige | ora bhaṃḍārījjī rupayā 36000 koi ijārāṃ paraganā kā-mau bākī chā so navāṃba mahāṃbata ṣājī nai dīyā jī |

śrī mahāṃrāṃjājī salāmatī - mītī māha sudī 6 somavāṃra baṃdā bhaṃḍārī ṣīvasī kai ḍerai baiṭhā thāṃ so sabā hī navāba ṣāna ṣāṃnā kā cobadāra bulāvaṇai ko āyāṃ taba baṃdai bhaṃḍārī sau kahī jo hama ara tuma sāthī hī calai taba bhaṃḍārī kahī jo ājī mai navāba sau radabadala karugāṃ ājī tumhāṃrā calaṇā mokupha (--) ara sāthī hī calaṇā munāsaba nahī navāba sau radabadala karī ḍerai āugāṃ taba sārāṃ samācāra tuma sau kahugāṃ taba bhaṃḍārī asavāra hoya navāba kai ḍerai gayāṃ pahaira yeka dīna pāchīlo bākī rahyau taba radabadala karī ḍerai āye taba baṃdā pherī mīlyāṃ taba ṣīlavatī karī kahī jo mau navābajī sau saba radabadala karī jo mahārāṃjā ajīta syaṃghajī sau araja karī āyā thāṃ vā mahārāṃjājī sau araja karī āyā thā so sārī araja kari thī so saba araja navābajī pasaṃda karī aba dīna doya cyāra mai ṭhīka paṛī jāyagāṃ | mītī māha su. 11 saṃ. 1767 |||||