www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 59

śrī mahārājādhirāṃja salāmatī

arajadāsatī karāṃra mītī jeṭha badī 14 sanīsaravāra parabhātī kī līṣī hajurī bhejī hai tī sau sārī hakīkatī araja pahucailī jī |

śrī mahārājājī salāmatī - mītī jeṭha badī 13 sukaravāra navāba rusatama dīla ṣā bahādara pātasāhajī sau arajī karī jo bījai syaṃgha kī jāgīra dīvāna ṣālasai karai hai so vā be-takasīra hai ara paresānī vā bahorā kī daba sau uṭhī gayā hai | ara vai aise ṣānājada nahī tau una koṃ ora jāigā behora (?) hoi taba pātasāhajī phuramāyā jo jāgīra una ki bahāla ara takasīra māpha taba pherī rusatama dīla ṣā araja karī sīropāva vā kola paṃjā pātasāhajī kā le āyāṃ ara apaṇī tarapha sau kola paṃjā vā bama (?) gusāi gaṃgādhara hāthi bheje jo bījai syaṃgha ko pahucāi ara lyāvo so mītī jeṭha badī 14 sanīsaravāra gusāi gaṃgādhara vāṃ su (--) asavāra leṇe ko cale hai jī |

śrī mahārājājī salāmatī - navāba mahābata ṣājī kā dīvāṃna hobā kī ṣabarī bahota garama hai ara pātasāhajī bahota mheravānī phuramāvai hai | ara hīdāitulā ṣājī māphīka hukama pātasāhajī kai mahābata ṣājī kai ḍerai gaye the ara avārījā jāgīra kulī pātasāhajādo kī kāṃ mahābata ṣājī kai ḍerai tayāra hoi hai |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - navāba mahāṃbata ṣājī bhaṃḍārī ṣīvasī nai vā baṃdā nai kahāi bhejī jo naṃdī pāra utaro tadī hamo araja karāi bhejī jo hama tayāra hai jaba pula parī rāha pāvai taba hī utarī pāra ḍerā karai jī | ara garu kī ṣabarī lasakara mai yā hai jo kalānora mai baiṭhā hai ara hīdu turaka āvai hai tī sau cākara rāṣai hai | ara pātasāhajī ko bhī kuca kalānora hī nai chai jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - aṇaṃda rāṃma bākāuta lavāṇīvālā kai kuṃmavāra lavāṇī kā mutasadyā karī bhejyau so aṇaṃda rāṃma ṣāṃnājāda pāsī bhejyā thāṃ so baṃdai una kī tasalai karī nakala hajurī bhejī hai so najarī gujarailī jī | so javāba ināita hoya so una (--) ko baṃdā byaurā kahai jī |

śrī mahārāṃjājī salāmati - bhagavaṃta syaṃgha ṣaṃgaraüta kā gumāsatā baṃdā kī lāra hai ara aba taka ina kī jāgīra kā kāma na huvāṃ | ara pāchā the ajamera kā ina sau bahota (---) karai hai | ara tīna barasa kī pesakasa kāṃ rupayā 1600 līye ara pīchalā hāsīla koṃ lāge hai | so tala- (---) lāge hai rupayā 1700 ara hāsīla bhī māgate hai | so ina kai paresānī ṣarābi kulī hai | so bīnā gorī maramatī sarakāra kī bīnā ina kā pāva ṭīkaige nahī | ara sarakāra kī tarapha sau bīdarā bana (?) beṭā una kā cākara hai | so ika-māhā rabī mai maura hājarī ghoṛā kī jo moṛā dīṣāyāṃ tīsa kī kaṭyā rupayā 588 so mutasadī nakada cāhai hai so ṣarīpha to mulaka mai hui so māluma hai jī | so ye cākara baṃdā ryāita ke hai ara śrī jī kī lāra hamesā rahate hai | so ṣātrī mubāraka mai āvai to gaira hājarī māpha hoi | ara nahītara ina kī barāta hai | so una mai dāṣīla hoi mutasadī hajurī karanai hukama hoi jī | ara deva syaṃgha cyārī barasa tāi umedavārī mai/nai cākarī karī ara vāṃṇai ko bhī sarakāra sai na pāyāṃ | ara aba baṭā (?) mukarara huvā chā ara jhāpa cāṭasu ko jāgīra mai ināita huvā thā | so bhī mokupha huvāṃ |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - ye to baṃdā yeka mahārāṃjājī nai jāṇai hai | ara paresāna jyādā hai | so madatī sarakāra kī hosī taba nīhvaisī jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - kavara mohokama syaṃgha rāṭhoṛa ko āgai to kī tāba rājagī kā huvā thāṃ | so to baṃdai āgai araja pahucāi thī jī | ara abai mahaimada amī ṣā kī ṣabarī garu kī tarapha tathāṃ lāhora kī hai | so sīropāva kāḍhyā hai | ara tumavāra phoja kā tayāra hoi hai | ara rāṃjā mohokama syaṃgha ko ijāphā paca sadī pāca sai asavāra kā ijāphāṃ vā sīropāva vā hāthī vā ghoṛā vā nakārāṃ pātasāhajī marai hai matī kīyāṃ | so ye mahaimada amī ṣā kī sāthī bīdā huye hai jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - mītī jeṭha sudī 2 maṃgalavāra pātasāhajī satanaṃja pāra hoi jāi ḍerau dāṣīla huye jī | ara sāhījādā ajīma sāna pīchai hī pīchai utaraige ara jasola navāba mahābata ṣājī ko bhaṃḍārī ṣīvasī kai ḍerai āya baiṭhā hai jo tuma pāra utaro taba bhaṃḍārī jasola koṃ kahī jo pula parī bhīṛa bahota hai bhīṛa mīṭyā (?) utaraige so jasola tākīda bahota karai hai | so sītāba naṃdī pāra jāhīge jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - asavāra vā payādā jo garu kā māmalā parī aiṭhai baṃdai rāṣyā thāṃ so asavārā nai to sīṣa dīi ara barakaṃdāja ye karasyā hai ara naphara 9 hajurī uṭhī gaye so barakaṃdāja naphara 10 aiṭhai makararī cākara rāṣyā thāṃ | so baṃdā pāsī cākarī karai hai | ara darabāra vāgairahai jīhā baṃdā jāi hai jīhā sāthī jāi hai jī | ara turakāṇā mai bīnā barakaṃdājā baṇai nahī | ara mahīna-dārā (?) ko talāsa ghaṇo hī kīyo | so juṛyā nahī taba rojī nai darī naphara ānā (---) karī cākara rāṣe hai jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - tumavāra āphatī paraganā mojābādī kā āgai ināita huvā thāṃ | so baṃdai kesarī syaṃghajī kā gumāsatā nai dīṣāyāṃ | so unonai jhagaṛā bahota kīyāṃ ara kahī jo sāla tamāma kā hāsīla hama ajamerī ke dīvāṃna pāsī līṣāi magāvaige | ara dīvāṃna āphatī līṣī dehagā so hama mujarai dehage | so nīsāṇa sāhījāṃdā raphī sānajī kā vā hasabala hukama pātasāhajī kā dīvāṃna ajamerī ke ke nāi tayāra karāyā hai | ara sāhukārāṃ nai kahai hai jo tuma hamāre jāmīna hoṃ so paiso kī nīsā karo ara kai kacahaiṛī dīvānī mai tumavāra le calo ara dīvāna nyāva karai so hama koṃ kabula hai so kacaihaiṛī mai ḍālaṇai lāika tumavāra āyā nahī | ara paravāṃnā āgai baṃdā kai nāi ināita huvā thāṃ tīsa mai hukama āyā thāṃ jo jai kucha ghāṭī bādhī karai to tuma una kā māmalā phaisala karīyo | so baṃdā una kā gumāsatā sau radabadala karai hai | so jo ṭhāharailī so pāchā the arajadāsatī karugā jī | paṇī baṃdā paraganā itīkāma sau vākīpha nahī jai yeka ādamī vākīpha hāla jo una koṃ kāila karai so hajurī sau āvai to salāha dolatī hai jī | ara jagajīvana dāsa pacolī bhī tumavāra kacaihaiṛī mai le jātāṃ āgai pāchai hoi kahai hai jo isa tumavāra sau kacaihaṛī dīvāṃnī mai kāma pesa jāṇā nahī ara tumavāra mai ru. 14584 hāla hāsīla līṣe āye ara sāira rāhadārī dāṣīla nahī so yaha tumavāra aiṭhai pesa ara cokīṣānā jālyau mai ṣaṛā hai jī | ara navāba ḍerai jāi hai jī | ara kokalatāsa ṣā ko kā (?) bhī tīna dīna tāiṃ jālyau mai rahyā cothai dīna ukālati ṣā ukīla pātasāhajādā jīhāṃdāra sāha kai pātasāhajī sai araja karī āpaṇai ḍerai le gayāṃ ara una sau radabadala karī | pherī pātasāhajī sau araja karī pāra kai tāi ruṣasada kīyā jī jo jīhādāra sāha pai jāvo |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - hamīdudī ṣā pātasāhajī cothā cakasī (----) kīyā jī |

mītī jeṭha sudī 3 saṃvata 1768 mu. (---) |||||