www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 50

|| śrī rāṃmajī

śrī mahārājādhirāja salāmati - gurū kā phīsāda kā baṛā mausara āya bāja ṣāyā hai | ara pātasāhajī gurū ke upara jāya hai | jai isa vakata mau mahārājā ajīta syaṃghajī vā āpa kā padhāranā hoya tau baṛī salāha hai jī | jai ṣātra mubāraka mai pasaṃda āvai tau daulata syaṃgha kauṃ pravāṃnau tākīdi ko ināyata hoya jo rājā ajīta syaṃghajī kauṃ sitāba lai āṃvai jī | ara bhaṃḍārī ṣīvasījī kahai hai jo mai jī mahārājājī kauṃ bahauta tākīdi liṣi hai |||||
 

|| āgaiṃ arajadāsati karāra mitī caita sudi 12 kī bheji hai ti sauṃ sagalī hakīkati araja pahuṃcī hoyagī jī |

śrī mahārājādhirāja salāmati - pātasāhajī lāhaura pahuṃcane kī bahauta tākīdi hai jī | mitī caita sudi 14 brisapativāra pesaṣāṃnā pahāṃra kī talahaiṭī darā koṃ calā hai jī | so yā rāhā sirahaṃda jāya nikasaigī jī |

śrī mahārājādhirāja salāmati - phuramāṃna tayāra huvā so māraphati navāba mahābati ṣāṃjī cale haiṃ jī | ara ṣata mahābati ṣāṃjī apanā baṃde ke havāle kīyā hai | so hajuri bhejā hai so pahuṃcā ko juvāba ināyati hoya jī |

śrī mahārājādhirāja salāmati - āge saida sujāyata ṣāṃ ke tāṃī ṣata navāba mahābati ṣāṃjī kā liṣāya hajuri bhejā thā tisa kī nakala bhejī thī | tiṃ so sārī hakīkati araja pahuṃcī hoyagī jī | so ṣata sujāyati ṣāṃ koṃ pahuṃcāyā hoyagā | pheri baṃde navāba mahābati ṣāṃjī soṃ radabadala karī jo ṣata navāba kā sujāyata ṣāṃ kauṃ bhejā hai so isa ṣata sauṃ kāṃma na hoyagā | sujāyata ṣāṃ saṣatī bahauta pakarī hai pātasāhajī sauṃ araja kari hasabala hukama liṣāya deṃha | taba navāba kahā jo pātasāha soṃ ina dinau araja karanī munāsiba nahī taba mai araja karī jo arajī apanī mohara sauṃ pātasāhajī koṃ liṣi detā hauṃ | navāba pātasāhajī koṃ gujarāṃnai ara jo mujhai phuramāvau tau isalāṃma ṣāṃ kī māraphati pātasāhajī ke dasaṣata navāba sāhiba ke nāva arajī para karāya lyāṃuṃ | taba navāba mahābata ṣāṃjī phuramāyā jo tuma apanī mauhara sauṃ arajī liṣi dyau | mai pātasāhajī koṃ gujarāṃnaugā | taba baṃde apanī mohara sauṃ arajī liṣi dī | so navāba nai pātasāhajī kī najari gujarāṃni pātasāhajī nai dasaṣata kīai jo japhara jaṃga sujāyata ṣāṃ kauṃ liṣai jo jāgīra vā jimīdārī ke pragane rājā ke hauṃ ti sauṃ mujāhima na hoya pesakasa na leṃ | so ṣata navāba kā hajuri bhejā hai so ṣata sujāyata ṣāṃ ko pahuṃcāvaige ara nakala ṣata kī hajuri bhejī hai ti sauṃ hakīkati araja pahuṃcaiṃgī jī |

śrī mahārājādhirāja salāmati - kisana syaṃgha narūkā vā cuṛāmani jāṭa koṃ amīrala umarāva rusatama dila ṣāṃ kī tābi na kīyā thā | taba mahābata ṣāṃjī araja kari maukupha karāyā aura siropāva dilāai ara dāṣila caukī apanī ke karāai | ara nāhani ke rājā koṃ hukama huvā jo dilī lai jāva salemagaḍha mau baṃdīṣāṃne rāṣau |

mitī caita sudī 15 saṃvata 1768 |||||