www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 277

|| śrī mahārājadhirāja mahārājā (----)

|| mīrajā rājā savāiṃ jai saṃghajī

||:|| siṃdhiṃ śrī mahārājadhirāja mahārāja śrī carana kamalāṃnu baṃdo ṣānājāda paṃcolī jagajīvana dāsa liṣataṃ | tasalīma baṃdagī avadhārajo jī | aṭhā kā smācāra śrī mahārājājī kā teja paratāpa kara bhalā hai | śrī mahārājājī rā sīṣa smācāra sāsatā parasāda karāvajo jī | śrī mahārājājī sāhaba hai dhaṇī hai | śrī paramesurajī kī jāyagāṃ hai | mhe ṣānājāda baṃdā hāṃ | gaṃgājala pāna ārogaṇa rā ghaṇāṃ jatana pharamāvajo jī | śrī pātisyāhajī śrī mahārājājī sai maharabāna hai | śrī mahārājājī ghaṇo suṣa pāvajo jī |

| śrī mahārājājī salāṃmata - darabāra kā smācāra taphasīlavāra pai dara pai āgai arajadāsatāṃ karī hai tāṃ su araja pohotī hosī jī |

śrī mahārājājī salāṃmata - sarakāra kā itarā matālaba ṣaracī bīnā baṃda paṛā hai sāha aṇada rāma va codharī jaga rāma kaha hai mhāṃ pāsa ṣaraca nhī hajura nai līṣo hajura sai ṣaracī ko hukama jī upara āvailo su nīsāṃ thā kī karasī |

| dāga nāmo bīrādarī ko aika barasa māpha huvo tho su barasa hoya cuko cyāra mahīnā upara gayyā su dāma kāṭaiṃ hai su i kāma kai vāsatai ke-i bāra hajūra nai arajadāsatāṃ karī su ṣaraca ko saraṃjāma na āyo ju le sanada karāya bhejāṃ jo dāga nāmāṃ bīnā jāgīra āgalī bhī tagīra hoya jāsī taba ṣāṃnājāda upara aitarājī hosī tī su umaidavāra hu ḍeḍha hajāra rupīyyāṃ ko saraṃjāṃma āvai ju dasataka dāga kī karāya bhejuṃ jī | mavāphaka hajura kā mutasadī dāga nāmo karāya bhejailā jī |

| doya kīroṛa tīrepana lāṣa dāṃma śrījī kā-tata mai talaba hai tāṃ|tyāṃ mai aṭhāsī lāṣa dāma mai to paragano lāṃcī karolo pātisyāhī mutasadīyyāṃ śrījī kī talaba mai de rāṣo hai kaha hai śrījī sāhaba subai hai jāṇo tīṃ bhāṃta amala karo bākī aika kīroṛa pacasaṭha lāṣa dāma sarakāra mai rahā hai su amīrula umarāva sai talāsa to ghaṇo hī kīyo paṇa hātha na lāgā aba hara ṭhoṛa talāsa kara dāma lesyāṃ paṇa ṣaracī bīnā kāma calai nhī tī su umaidavāra hu rupīyyā ṣaraca nai lāgai su koi mutasadī de ju jāgīra le bhejuṃ i kāma kī ḍhīla na hoya jī |

| mutālabāta sarapha kā mutasadīyyāṃ ko sālīno huvo su māṃgai hai sarakāra kā mutasadī kaha hai mhāṃ pāsa aika dāma nhī hajura nai liṣo su umaidavāra hu mutālabāta sarapha kā mutasadīyāṃ kā sālīyānā kā tīna hajāra dīrāvaje jī |

śrī mahārājājī salāṃmata - pātisyāhajī ko hukama huvo ju tamāṃma mumālaka maharusā kā paraganā paraganā kī deha-ba-dehī va daha sālo āvai tī vāsatai guraja baradāra subā subā kā dīvānāṃ kanai cālā ara hara aika paraganā kā kānugo vāṃ upara dasatakāṃ huiṃ ju paraganā kī deha-ba-dehī va daha sālā ko kāgada lāvo su śrījī kī jāgīra kā paraganāṃ kā kānugo vāṃ upara bhī dasataka karai thā su ṣāṃnājāda takasīma kā mutasadāṃ sai kaho ju śrī mahārājājī kī jāgīra kī takasīma kade āiṃ nhī abai the kuṃ dasataka karo ho taba mutasadīyyā kaho mhe baikuṃṭha bāsī mhārāja śrī māna saṃghajī su le āja tāi sadā sālīyyāno pāvo hai ara śrī mahārājājī bhī mhāṃ nai sālayāno sadā dīyo hai abai oraṃgajeba pachai pātasyāha kai ara śrī mahārājājī kai nāma vā-phakata huiṃ tī vāsatai mhe bhī na māṃgā thā abai kai to mhāṃ kā sālayyānāṃ mhāṃ nai do-kai gurajabaradāra bheja daha sālo va deha-ba-dehī maṃgāsyāṃ taba ṣānājāda vāṃ mutasadīyāṃ kī dīlāsā karī ju sālayyāṃno maṃgāya desyāṃ su ṣānājāda umaidavāra hai ju yyāṃ kā sālayyānā uṭhai hajura mai musatophī kā daphatara sai tahakīka kara ināyata karāje jī |

| śrī mahārājājī salāṃmata - muhāsabā kā mutasadī kaha hai mhe kadīma sai sālīyāno pāvā hāṃ ara śrī mahārājājī bhī mhāṃ nai ināyata kīyo hai abai pātisyāha ālamagīra pachai pāyo na hai su abai mhāṃ kā sālayyāṃnā mhā nai dīrāvo kai paraganāṃ kī phasalai nako taphāvata kāḍha lāṣāṃ ko mutālabo kāḍhasyāṃ taba ṣāṃnājāda mutasadīyyāṃ kī dīlāsā karī su umaidavāra hu ju yyāṃ ko sālayyāṃno ināyata hoya jī | ru. hajāra hajāra aika sāla pāva hai jī |

| śrī mahārājājī salāṃmata - vakāyā kā va savānhā kā mutasadī sadā dara-māho pāvai hai su abai pātisyāha ālamagīra pachai na pāyo hai tī su jo ṣabara āvai hai su ṣānājāda sai jāhara na karai hai ara pātisyāhajī sai araja karai hai tī kī bhī ṣabara na karai hai juṃ jo kāma jatana ko hoya tī ko jatana karāṃ tī su umaidavāra hu ju yyāṃ ko daramāho su dāma desai hai su yyāṃ nai ināyata hoya nhī kade kāma mai yyāṃ su dago ṣāsāṃ jī |

| śrījī kī sarakāra sai pātisyāhī mutasadī sālīno phasalāṃ-no pāvai hai tī kī pharada sarakāra kā mutasadī kī mohara sai kesorā kā beṭā parīchata rāya pāsa hai tī kī nakala mohora sai parīchata rāya ahamadānagara mai ṣānājāda nai dī thī su vai kī nakala hajura bhejī hai su daphatara sai tahakīka kara i pharada mavāphaka jarurīyāta kāma raju hai tyāṃ kī araja līṣī hai su umaidavāra huṃ yyāṃ kāṃmāṃ kā rupīyyā ināyata hoya jī |

| śrī mahārājājī salāṃmata - vakīla nai jarura hai ja hara roja aika pahara pātisyāha darabāra baiṭhai taba gusalaṣānā kī doḍhī upara hājara rahai jo darabāra umarāva āvai tyāṃ su mūjaro karai dasa ṣabara suṇa āvai phera dīvānī kacahaṛāṃ mai saba ṭhoṛa jāya saba bakasīyyāṃ kī saba kacahaṛīyāṃ jāya vākā navīsa ṣuphīyyā navīsa kai jāya saba darabāṃrāṃ phīrai taba saba ṣabarāṃ sai vākapha hoya ṣāṃvaṃda kā kāmāṃ su ṣātra jmāṃ karai taba ḍerai āvai su pahalī to saba ṭhoṛa cobadārāṃ sai hī kāma ara sadā sarabadā sarakā (?) sai pāya āyyā su līyāṃ bī-(--)-ra choḍe nhī aṭhai sarakāra kā mutasadī damaṛī kahī pīyādā nai de nhī śrījī āgalā jmā ṣaraca vakīlāṃ kā deṣai kahī mahīnai hajāra kahī mahīnai ḍoḍha hajāra rupīyyā payādagāna ko ṣaraca uṭhai tho ara śrījī ko vakīla kucha ora sā vakīlāṃ kī taraha na hai tī bhāta pātisyāhajādāṃ kā vakīla rahai tī bhāṃta rahai jahāṃ sāhajādāṃ kā baḍā umarāṃvā kā vakīla chuṭai taṭhai chuṭai su yyā baḍā-i-so bhī sarakāra kī hai su āja tāi to jītī bhāṃta āba-ru su raho abai cobadāra to līyyāṃ bīgara rahai nhī tī su umaidavāra hu ju āgai deḍha hajāra hajāra dara-māhai uṭhatā abai pāṃca sāta sai ko dara-māho ju kucha ṣātra mai āvai su kara bhejaje jī |

| śrī mahārājājī salāṃmata - dasa mahīnāṃ huvā rojagāra pāu nhī ṣāṇa nai mahīnā mai hajāra rupīyyā peṭa roṭī nai lāgai kapaṛā judā tī su umaidavāra huṃ ṣānājāda ko dara-māho va mutasadīyāṃ kā rupīyā cobadārāṃ sudhāyāṃ (?) rupīyyā mai cyāra pāṃca gāṃva judā kara kahī mutasadī nai sopaje ju vo māhā dara-māha dīyāṃ jāya bāra bāra hajura araja karaṇī manāsaba na hai jī |

| śrī mahārājājī salāṃmata - āgai hajura sai hukama āyo hai ju pālakī pātisyāha manhe karī hai su the bhī ṣaraca pālakī ko mokupha rāṣajo | śrījī salāṃmata - aṭhai śrī mahārāṇāṃjī ko va mahārāja śrī ajīta sighajī ko va bhīva sigha hāḍā ko va jaita sighajī kāṃma-vālāṃ ko va ora umarāvā kā vakīla pālakī baiṭhā phīrai ara śrījī ko vakīla sadā sarabadā sārāṃ kā vakīlāṃ sai āchāṃ rahe hai tī vāsatai abāra tāiṃ ṣānājāda bhī sarakāra kī sobhā kai vāsatai pālakī ko ṣaraca juṃ ko juṃ rāṣo hai tī su umaidavāra hu pālakī kā ṣaraca ko hukama āvai jī |

| śrī mahārājājī salāṃmata - mahārāja śrī ajīta sigha ḍolo calāyo su jodhapura sai urai aika kosa (---)-ṇa ḍerā kīyyā su uṭhā sai dīvāna tulārāma navāba amīrula umarāva nai arajadāsata bhejī su navāba ḍolāṃ āyāṃ kī mubārakabādī kī hajāra asaraphī pātisyāhajī kī najara karī pātasyāhajī navāba kā vakīla nai sarapāva dīyo |

| śrī mahārājājī salāṃmata - buṃdī ko kāma mavāphaka hukama śrījī kai ṭhākura syāṃma sighajī va codharī va sāha va ṣāṃnājāda ṭhīka lagāyo hai su śrī rāva rājājī ko beṭo va śrī mahārājājī ko bhāṃṇeja tī kai nāṃva ṭhaharī hai su taphasīla ṭhākura syāṃma sighajī kī arajadāsata sai araja hosī mohamasājī mai lāṣa rupīyāṃ kī huḍī to āṃṇa pohotī hai bākī bhī navāba kā karāra kā āvasī | śrījī salāṃmata - śrī mahārājājī kā va mahārāja śrī ajīta sighajī kā ḍerā śrī pohakarajī mai huvā taba ṣānājāda nai hukama kīyo tho ju thā rai śrī mahārājājī kī sarakāra kī va śrī ajīta sighajī kī vakālata to hai ara śrī rāṇāṃjī kī vakālata dāṃ-vāṃ to aika tarapha śrī mahārājājī kī sarakāra kī va aika tarapha śrī mahārājā ajīta saṃghajī kī va bīcai rāṇāṃjī kī bairaṣa hoya tada mhe suṣa pāṃvā su śrījī kā paratāpa sai vakata pāya rāṇājī kī vakālata bhī hosī paṇa abāra buṃdī ko kāma śrījī kā paratāpa sai ṭhīka lāgo hai tī su ṣānājāda umaidavāra hai ju yyā vakālata ṣānājāda nai ināyata hoya jī |

śrī mahārājājī salāṃmata - kābula kā subā kī tarapha paṭhāṇāṃ ghaṇo phīsāda uṭhāyo hai kaha hai sāta lāṣa rupīyyā nāla-baṃdī kā subaidāra sadā mhā nai de-hai su the bhī mhāṃ nai do su ṣāna ālama subaidāra kī arajadāsata āiṃ hai ju ṣānājāda kanai to rupīyā nhī jū vāṃ paṭhāṇāṃ nai duṃ hukama huvo sarahaṃda kā ṣajānā sai do su sarahaṃda kī gīrada na-vā-īṃ to guru sārī luṭa vairāna karī hai jī |

| śrī mahārājājī salāṃmata - navāba amīrula umarāva kuvarajī śrī abhai sighajī nai soraṭha kī phojadārī kī tasalīmāta karāiṃ ara cyāra kīroṛa dāma mahārāja śrī ajīta sighajī kā tata mai talaba hai ara tīna hajārī doya hajāra suvāra kuṃvarajī śrī abhai sighajī ko manasaba tī kā doya kīroṛa bīsa lāṣa dāma juṃ kā juṃ bākī thā su mahārāja śrī ajīta sighajī kā va kuvarajī kā cha kīroṛa bīsa lāṣa dāma talaba thā jāṃ kai vāsatai navāba javāba dīyo ju pātisyāhajī kai ṣulāsā dāma to pāyabākī mai nhī ara soraṭha kā gaira amalī praganā pāyabākī hai su cāho to lo su bhaṃḍārī ṣīvasī śrī ajīta sisighajī (sic!) nai liṣo tho su śrī ajīta sighajī līṣo tata mai talaba paṛī kī-sai kāṃma soraṭha kā gaira amalī paraganā hī lījo su tīna kīroṛa dāma soraṭha kā līyā bākī tīna kīroṛa tata mai rahā hai |

| śrī mahārājājī salāṃmata - phājala ṣāṃ āgai ājama syāha kai dīvāna tho abai navāba kutabula mulaka yyāṃ sai bohota maharabānagī karai hai cāhai hai phājala ṣāṃ nai tana ko va ṣālasā ko dīvā karāya āpa kī pesadasatī mai rāṣai su phājala ṣāṃ kī jāgīra paraganā tāla mai hai su uṭhā kai āṃmala līṣo hai ju paraganāṃ ko hāsala śrījī kā logāṃ līyo hai aṭhai sāhukāra phājala ṣāṃ nai rojīno de tho su bhī de to raha gayo i vāsatai navāba kutabula mulaka ṣānājāda sai ghaṇī tākīda karī ju śrī mīrajā rājājī nai līṣo ju phājala ṣāṃ kā āṃmala ka-nā sai ṣarīpha va rabī ko hāsala hoya su tākīda kara phājala ṣā kanai bhī javāvai ara āgāṃ sai yyāṃ kī jāgīra ko ghaṇo ṣasmāṃno karai ara phājala ṣāṃ i hī mukadamāṃ kai vāsatai āpa ko ṣata śrījī kī hajura bhejabā nai ṣānājāda nai sopo su hajura bhejo hai su najara mubāraka mai gujarasī | śrījī salāṃmata - hajura kā mutasadīyyā nai hukama hoya ju phājala ṣāṃjī kā āṃmala kanā sai tākīda kara ṣarīpha rabī ko hāsala bhī javāvailāṃ (--) yyāṃ kī jāgīra ko ghaṇo ṣasmāṃno phuramāṃvailā jī |

śrī mahārājājī salāṃmata - haraduvārajī ko paragano navāba amīraula umarāva kī jāgīra mai hai taṭhā ko jmīdāra sabhā caṃda jāṭa āgai navāba kā doya bhāi laṛāi mai mārā thā su abāra navāba sai ḍara to śrīnagara kā pahāṛā mai jāya baiṭho hai ara navāba kī jāgīra mai phīsāda kara raho hai tī vāsatai hīdu saṃgha ṣaṃgārota ṭhākura syāma sighajī ko bhāiṃ tī nai navāba dharu gharu cākara rāṣo ara doya sai asavāra doya sai barakaṃdāja sātha de haraduvārajī kī phojadārī dīvī ju mukararī uṭhai rahai ara sabhā caṃda majakura nai jāgīra mai daṣala na karabā de |

| śrī mahārājājī salāṃmata - navāba amīrula umarāva vāṃ ḍerā sai mītī baisāṣa badi 11 kuca kīyo su ṣāje kutabudī kī daragāha kai (-)-rai moṭha kī masajada hai taṭhai ḍerā huvā |

| śrī mahārājājī salāṃmata - arajadāsata liṣāṃ pachai śrī mahārājājī ko paravāno ṣāṃnaijāda navājī ko codharī jagarāma kā kāgadāṃ mai mītī baisāṣa badi 11 āyo māthai caḍhāya līyo ṣānaijāda navājī va sarapharājī hui jī | śrījī salāṃmata - paravānā mai hukama āyo hai ju dalera vagaharai kī taṃbīha kā ara paraganā bhorāsā mai dalera hīmata ṣāṃ kā gumāsatāṃ nai amala dīrābā kā āgai hasabula huka (sic!) aitamāda dolā kī mohara sai āyā hai tī su jarurī līphāphā renakā dāsa jarakārā (?) kanāṃ sai līṣāya bhagotī dāsa harakāro hajura mai hai tī kanai bhī javāyā hai su the bhī vai matālaba paḍha codharī jagarāma va sāha aṇada rāma kā itaphāka sai navāba aitamāda dolā sai jāhara kara bhalai vakata araja pohacā jo śrījī salāṃmata - bhagotī dāsa harakāro cāṃdā kā rājā ko ṣuphīyyā vakīla tho su cāṃdā ko rājā rupīyyā bārā lāṣa hara sāla pātisyāhī pesakasa kā bharai hai su bhagotī dāsa cāṃdā kā rāja nai līṣo ju aṭhai amīrula umarāva va mīra jumalo vagaharai umarāvāṃ kī māho māha kī be-itaphākī sai pātisyāhī amala susata hai tī su the bhī pesakasa kā rupīyyā uṭhai bharo matī ara aika lāṣa doya lāṣa rupīyā aṭhai bhejajo ju mutasadīyyāṃ nai de aba kā sāla kī pesakasa mokupha karāvāṃ su ai kāgada rāha mai āyo jī | harakāro āgai mahābata ṣāṃ kī sātha tho ara mojadīna kā

amala mai śrījī kī bhī hajura āyo tho su abāra āyo jī | daṣaṇa mai hai su bhagotī dāsa kai ara āpājī kai dusamanī hai tī su bhagotī dāsa kā kāgada āpājī harakārai pakaṛa navāba nījāmula mulaka nai dīyyā nījāmula mulaka aṭhai pātisāhajī kī hajura bhejā su śrījī kā paravānā āṃvatāṃ doya dīna pahalī pātisyāhajī ko hukama huvo ju bhagotī dāsa nai kaida karo ara guvālera caḍhāvo ara ghara jabata karo su mavāphaka hukama kai kaida kīyo ara ghara jabata kīyo tī su bhagotī dāsa kī maraphata to kāma na huvo ara aitamāda dolā nai śrījī ko ṣata tho tī kai vāsatai ṭhākura syāṃma sighaji kaho jo the gujarānaso|ī to navāba amīrula umarāva upara jāhara hosī to navāba kahasī abāra hī orāṃ sai jāya mīlā tī su hīḍoṇa kā ijārā kā rupīyyā lebā āsī tāṃ kī satha bhejasyāṃ su chāṃ nai sai bheja dīyo jī |

| śrī mahārājājī salāṃmata - kuṃvarajī śrī abhai sighajī nai soraṭha kī phojadārī kī ṣīdamata huiṃ hajāra suvāra va asī lāṣa dāma ināma masaruta phojadārī ko ijāpho huvo jī |

mī. baiṣa (sic!) sudi 1 saṃ. 1772 |||||