www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 23

arajadāsata dīvāna bhīṣārī dāsa
karāra mi. māha sudi 3 (-----) kī līṣī mi. māha sudī 8 saṃ. 1767
 

śrī rāṃmajī

śrī mahārāṃjādhirāja salāmatī

mītī māha badī 4 bīsapatīvāra navāba mahābata ṣājī rāya bhagavaṃta kai kānhajī jhālā kai ḍerai bulāvaṇe ko bhejyāṃ | so bhagavaṃta rāya kānhajī kai ḍerai āve ara baṃdā ko kahāya bhejyāṃ jo navāba nai kahā hai jo tuma kānhajī kau le caloṃ | taba baṃdā bhi sāthī gayāṃ | so kānhajī vā kīsora dāsa ukīla koṃ sīropāva dīyāṃ ara bahota dīlāsāṃ karī | taba kānhajī mujhai kahāṃ jo tuma navāba sau araja karī rāṇā saṃgarāma syaṃgha jī ko ṣata liṣāvau | taba bandai navāba sai araja kari taba navāba ṣāsa dasakatā ṣata liṣyāṃ tīha kī nakala hajuri bhejī chai | so najari gujarailī jī |

śrī mahārājājī salāṃmatī - navāba nai bhaṃḍārī ki hakīkatī baṃdā sau puchī jo bhaṃḍāri kā kyā hāla hai taba baṃdai tapasīlavāra araja kari taba gulāla canda ko phuramāyāṃ jo bhaṃḍārī koṃ sītāba le āvauṃ taba gulāla caṃda araja kari jo dīna cyārī tathā pāca mai hajuri āvaigāṃ |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - māphika kahe kānhajī kai navāba aṃdara cale taba baṃdai araja kari jo navāba ṣānaṣānājī kai ḍerai kānhajī ko jīsau hukama hoya so hī le calai taba navāba phuramāvāṃ jo tuma kānhajī koṃ baṛe navāba kai le calo ara dīvānaṣāne baiṭho navāba pātasāhajī kī hajurī sau āvaige taba mai bhī sāthī āugā |

śrī mahārājājī salāmatī - arajadāsatī karāṃra mitī māha badī 8 vāra somavāra ki līṣī hajuri bhejī chai tī sau sārī hakikatā araja pahucī hosī jī | paravāna phārasī vā hīdui karāṃra mītī posa sudī 15 kā liṣyā ināṃita huvā thā so mītī māha badī 8 somavāra āya pahutā jī māthai caḍhāya liye ṣānājāda sarapharāja huvāṃ | arajadāsati sāhījādo nai vā śata donyauṃ navābā nai vā ṣata hakīma salema nai ināyata huvā thāṃ so pahutā jī | so māphika hukama arajadāsatī sāhījādājī nai hakīma salema kī māraphatī gujarānī jī | so sāhījādaijī kānhajī kī vā kīsora dāsa ki bahota dīlāsā kari vā ṣata donyo navābau ko gujarānyāṃ so navābo bhī rāṇā saṃgarāṃma syaṃghajī koṃ ṣata liśī kānhajī vā kīsora dāsa kai havālai kīyā tīha kī nakala hajuri bhejī chai so najarī gujarailī jī |

śrī mahārājājī salāmatī - joṃ joṃ kāṃma veī kānhajī vā kīsora dāsa baṃdā sauṃ nahaiṃ haiṃ  jīhī jāyagā jāṃva ara ina ki bahota dīlāṃsā karāu hu jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - baṃdai talāsa kīyā jo phuramāna vā navājasī rāṇājī kai tāi kaḍhāu so sāhījādai jī vā donyoṃ navābā yā phuramāi jo pahailī arajadāsatī vā pesakasa māphika sadāmadī rāṇo pāṃtīsāhajī nai bhejailo taba phuramāna vā navājasī pātasāho (sic!) kī hoyali |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - āpa rāṇā saṃgarāṃma syaṃghajī nai tākīda līṣī ara arajadāsatī vā pesakasa māphika sadāmadī sītāba bhījavājyau jī | jyau aise vakata mai ina kā kāma karī līje jī | ara rāṇājī kā paravānā kānhajī kai vā kīsora dāsa ukīla kai nāva magāvaige kyau ja be-vākīpha hāla chai ara navā āvailā to koī dīna vāphika (sic! i.e. vākipha ?) hotā lāgailāṃ ara sāhījādojī vā donyau navāba kānhajī vā kīsora dāsa sau nīpaṭa pyāra  karai chai jī |

śrī mahārājāṃjī salāmatī - paraganā mojābādi kā ijārā kī syālu kī to kīsatī saṃtoṣarāṃma gumāsatai prauhīta syāmarāmajī kau nīsā kari ara unhālu kī kīsatī kai vāsatai naṭī gayāṃ  taba kesarī syaṃghajī kā gumāsatā baṃdā pāsī āyāṃ jo ye unhālu  kā jāmīna  koi hoya nahī taba baṃdai saṃtoṣarāṃma ko bulāya bhejyāṃ taba saṃtoṣarāṃma nau cyoro (sic!) kahyau taba saṃtoṣarāṃma kahī jo syālu mai hamārai rupayā 650 āye hai hama jāmīna kisa bhātī hoṃ hī rupayā hamārai hāthī āvaiṃ nahī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - saṃtoṣarāṃma jāmīta unālu ko hoya nahī so prauhīta syāmarāṃmajī kī līṣyau saṃtoṣarāmma nai unālu kī jāṃmanī kai vāsatai āvai to jāmīna hoya jī nahītra paraganā majakura mai āmīla sāhījādā raphīla syāha (Rafi-ush-Shan) kā āvailā jī | so javāba sītāṃ ināyata hoya jī  | jī māphika kesarī syaṃghajī kāṃ gumāsatā kī nīsā kīje jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - bhaṃḍārī ṣīvasī mītī māha badī 11 vāṃra bīsapatīvāra ghaṛī cyārī rātī gayā navāba mahābata śājī kī mulājamatī karī | navāba bagalagīrī karī bahota mheravānagī sauṃ baiṭhāyāṃ ara ṭhākara logā ko mujaro huvo | navāba bahota mherabāna hoya sīropāva dīyāṃ | pherī pāna de ara bīdā kīyā ara phuramāyā jo kānhī tuma navāba ṣānaṣānā kī mulājamatī karoṃ | taba bhaṃḍārī araja kari jo 14 sanīsaravāra kā (?) murata āchyā hai so parasau mulājamatī karuṃgā | taba mahābata ṣājī phuramayāṃ jo tuma hama so to āche mahurata mai mīle abai sabāna (?) vā ṣānaṣānā sau ṣvā-nā-ṣā mīlo  baṛe navāba kai bahota tākīda hai taba bhaṃḍārī araja karī jo jaba navāba phuramāvai taba hī tayāra hu | so rātī kai tāṃi mhe lāgāṃ  so cyārī pahaira rātī vā cyārī pahaira dīna mau ughāṛa ghaṛī aika kīyā nahī tīsa sau mulājamatī navāba kī na hui jī | mītī māha badī 14 vāra sanīsavāra navāba ṣānaṣānā kai ḍerai navāba mahābata ṣājī jāṃya  ara bhaṃḍārī koṃ bulāya bhejyāṃ taba bhaṃḍārī asavāra hoya navāba ṣānaṣānā kai ḍerai gayāṃ ara navāba ṣānaṣānā kī mulājamatī kari najarī gujarāṃnī so rāṣī | mulājamatī karatā i navāba ṣānaṣānā phuramāyāṃ jo donyo rājo hamārī burī (?) riphākatī karī  peroja ṣā mevāṃtī to rusatama dīla ṣā kī aisī raphāṣatī karai ara tuma to aise mosara mai bhī hama pāsī āye nahī taba bhaṃḍārī araja karī jo mahāṃrājā ajīta syaṃghajī nai tīna mahīnā tāpa āi tī sau ḍhīla hui ara abai sītāba hajurī pahucaige taba navāba phuramāi jo kahā taka āṃye hoyage | taba bhaṃḍārī araja karī jo pohokarajī  āya pahuce hoyage so abai sītāba hajurī pahucaige taba navaba (sic!) mahābata ṣājī navāba sau araja karī jo abāra to bhaṃḍārī koṃ ruṣasada hoya kāṃlhī  jo kucha phuramāvaṇā hoya so phuramāvai | taba bhaṃḍārī ko sīropāṃva de navāba bīdā kīyāṃ (---) ara phuramāyā jo kālhī tuma sāhījādāṃ ajīmasānajī kī mulājamatī karauṃ ara anāra pātasāhajī kai vāsatai vā sāhījādājī kai vāsatai lyāyā chau so magāya bhejo jyau pātasāhajī koṃ anāra gujarānī tumhāṃre āye kī araja kīje | mītī māha badī 11 (?) bāra dīnavāra bhaṃḍārījī navāba mahābata ṣājī kai ḍerai gayāṃ ara gulāba rāya ṣānasāmā kī māraphatī anāra vā kapaṛo gujarātī (?) jo uṭhā sau lyāyā thā so gujarāṃnyau jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - ṣata navāba mahābata ṣājī ko vā arajadāsatī mahaimada yāra ṣā kī baṃdā nai sopī thī | so hajurī bhejī chai so nījarī gujarailo jī |

śrī mahārājājī salāmatī - mītī māha badī 8 somavāra kai dīna bījai syaṃghajī dayārāṃma dīvāna kai mījamānī ṣābā janānā sudhā padhāryāṃ so dayārāṃma nai ināma hui |

- ṣasajarī tāsa ko sīropāva | (?)

- gava-yeka nakasyau tana rupayā 5000 ko |

- pahucī ko joṛo 1 |

- ghoṛo ṣāsā 1 |

ara dayārāṃma nījarī karī hāthī 1 vā ghoṛo doya mahora 500 (--) ṣaṃjara jaṛāu 1 dhugadhagī 1 pahucī yeka bījai syaṃghajī kī nījarī kī  pāvā kapaṛā kāṃ dāma  torā  2 mā 18 (?) nījarī kīyā jī |

ara jo janāno āyo cho tyā kī pahairāṃvaṇī karī  jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - bīrādarī kā kāma calābā kai vāstai baṃdai rupayā 5000 ṭīpa ṣānājāda kī mahora sau rāva bhagavaṃta nai līṣa dīi chai tīha kī nakala hajurī bhejī chai so najari gajarailī (sic!) jī | baṃdau umedavāra chai jo paṃjīrāī ināyata hoya jī |

śrī mahārājājī salāmatī - navāba mahābata ṣājī nau rupayā 75000 ko ṣata navāba nai līṣa dīyo chau  tī kī nakala āgai hajuri bhejī chai so najarī gujarī hoyalī jī | ara rupayā 25000 kī huḍī  kī navāba kī baṃdā sau bahota tākīda chai so baṃdau umedavāra chai jo yā bhī huḍī sītāba ināyata hoya jī | jyau navāba yādīdāstī parī mahora karai jī  ara ajīta syaṃghajī kī bīrāṃdarī ko kāma calyau chai tīna  tāṃi sarakāra kī bhī bīrādarī ko kāma saru hoya jī | ara rāya bhagavaṃta bhī païsā līyāṃ hī kāma karailo jī | gulāla caṃda bhī païsā de ara yādīdāsatī tayāra karāi chai jī | ara daphatra navāba mahābata ṣājī kā nosyaṃdā kā ṣaraca kau (sic) vāsatai rupayā 500 rāya bhagavaṃta kī māraphatī bhejyā chai jī | paṇī vai bahota māgai chai jī paṇī yetā to hāla dīyā chai jī | ara vai yā kahaiṃ chau jo gulāla canda dīyā chai tī māphīka the bhī dyauha | so jo hukama hukama (sic!) āvai tī māphīka amala karu jī |

śrī mahāṃrājājī salāmatī - pātasāhajī kā hasabala hukama vā gurajabaradāra pahāṛo ke rājoṃ pau (sic!) gayā jo tumhāṃrī dharati mai jahā garu hoya jīhā sau pakaṛī hajurī bhejī jyau taba pahāṛo ke rājo kī arajadāsatī pātasāhajī nai āi ara najarī gujarī jo garu hamārī dharatī mai āyā nahī nāhaṇī hī kā rājā kā pahāṛa mai chai | so pātasāhajī ṣānaṣānā koṃ phuramāyāṃ jo tuma nahaṇī kā rāṃjā koṃ bulāya kaidī karo jo garu ko paudā (sic!) kari deha | taba ṣānaṣānā nāhaṇī kā rājā koṃ bulāyā ara tākīda kari taba nāhaṇī kai rājā araja kari jo merī jāṇī mai garu nahī ara merā dīvāna garu kā sīṣa hai so usa kī jāṇī mai kahi hoyagāṃ | so dīvāna koṃ aisā māryāṃ jo vasa kā jīvaṇā kaṭhaṇī chai jī | ara dusarai dīna pātasāhajī ṣānaṣānāṃ ko phuramāyā jo dīvāna ke māryauṃ kyā hotā hai tuma rājā koṃ kaidī karo vhai garu ko paidāṃ karī dehagā natra mai mārī ḍālugā | ara usa kā saba bhāṃjī gayāṃ ara vai usa kī mā kī arajadāsatī āi chai jo mere beṭe ko be-ijatī matī karo mai garu kā talāsa mai huṃ  so paidā kari bhejugī | so jo ṭhāharailī sai pāchā the araja līṣaulī jī |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - baṃdā hamesā bhaṃḍārī ṣīvasī kī lāra darabārī jāya hai ara jīhā nai salāha karī choṛī jāya chai jaba vahāṃ kī jo hakīkati vai āya kahai chai tī māphīka araja līṣau cho jī | ara sāhījādājī kī bhī mulājamatī dīna yeka tathā doya mai karailā jī | mhe kai sababa ḍhīla hui chau jī |

śrī mahārājājī salāmatī - pacolī jagajīvana dāsa nīpaṭa paresāna chau so araja pahucābā mai āvai nahī jī jai ida vakata mai kyau śaracī ināyata hoya to salāha dolatī chai vakāyā kī pharada hajurī bhejī chau | so darabāra kī hakīkatī māluma hoyalī jī |

mītī māha sudī 3 saṃvata 1767 |||||