www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Vakil Report 190

||:|| śrī gopālajī sahāya chai jī

|| śrī mahārājādhirāja mahārājā

jī śrī mīrajā rājā jai sighajī

||:|| siṃdhiṃ śrī mahārājādhirāja mahārājājī śrī caraṇa kamalānu ṣānāṃjāda ṣāka pāya pacolī jagajīvana dāsa liṣataṃ | tasalīma baṃdagī avadhārajo jī | aṭhā kā samācāra śrī mahārājājī kā teja paratāpa kara bhalā chai | śrī mahārājājī kā sīṣa samācāra sāsatā parasāda karāvajo jī | śrī mahārājājī māita haiṃ dhaṇī haiṃ | śrī paramesurajī kī jāyagā haiṃ | mhe śrī mahārājājī kā ṣānāṃjāda badā (sic!) hāṃ | śrī pātasāhajī śrī mahārājājī su maharabāna haiṃ | śrī mahārājājī suṣa pāvajo jī | pāna gaṃgājala ārogabā kā ghaṇā jatana pharamāvajo jī |

| śrī mahārājājī salāmata - mī. posa sūdi 15 arajadāsata hajura bhejī hai su najara mubāraka gujarī ho jī |

| śrī mahārājājī salāmata - posa sudi 15 tīsarā pahara pachai meha ṣūla gayo dhūpa nīkasī taba

pharūṣa serajī suvāra huvā|huvo tada harakārai mojadīna nai ṣabara dī ju pharūṣa serajī suvāra huvā tada mojadīna bhī suvāra huvo donu tarapha su mukābalo huvo ara tobaṣānāṃ kī laṛāi hubā lāgī itarā mai pharūṣa serajī kī phojāṃ dasata-rāsa dasata capa suṃ ko-tā hathayārāṃ phoja mai paiṭha (sic!) gayā ara mojadīna kī phoja bhāgī mojadīna nai māra līyo ara aijudīṃ nai pakaṛa līyo lāla kaṃvara kī va amīrala umarāva kī va ṣāna jahāṃ bahādara kī ṣabara chai ju mārā gayā ara koi kahai chai ju pakaṛa līyā ara pharaṣa serajī kī phatai hui su mubārakabādī kī arajadāsata va najara sītāba bhejaje jī | ora samācāra pāchāṃ su arajadāsata karasūṃ jī |

mī. posa sūdi 15 sabata 1769 |

| śrī mahārājājī salāmata - mahārājā śrī ajīta sighajī kī tarapha suṃ to vāṃ lāṣa rūpayā bhara dīyā ara ṣānāṃjāda sarakāra kā lāṣa rūpayā na bharā ara sarakāra kī kīphāyata kī su mālūma hoya jī |

1|| śrī rāmajī

śrī mahārājājī salāmata - pharūṣa serajī kī phate hui ara sājha kī bīrayā chai su yā ṣabara nahī ju mojadīna bhāgo yā kaṭhai hī chīpa rahyo yā māro gayo su savāra tahakīka hosī su arajadāsata karasuṃ jī |||||