www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Arzdasht 360

|| śrī mahārājādhirāja mahārājājī

śrī mīrajā rājā jai sighajī

||:|| siṃdhiṃ śrī mahārājādhirāja mahārājājī śrī caraṇa kamalānu ṣānāṃjāda ṣāka pāya paṃcolī jagajīvana dāsa liṣataṃ | tasalīma baṃdagī avadhārajo jī | aṭhā kā samācāra śrī mahārājājī kā teja pratāpa kara bhalā hai | śrī mahārājājī kā sīṣa samācāra sāsatā parasāda karāvajo jī | śrī mahārājājī māita hai dhaṇī hai | śrī paramesurajī kī jāyagā hai | mhe śrī mahārājājī kā ṣānāṃjāda baṃdā hāṃ | śrī pātasāhajī śrī mahārājājī suṃ maharabāna hai | śrī mahārājājī suṣa pāvajo jī | pāna gaṃgājala ārogabā kā ghaṇā jatana phuramāvajo jī |

| śrī mahārājājī salāmata - hosadāra ṣāṃ irādata ṣā ko beṭai ṣānājāda nai kahyo ju hamāre ādamī mahamada ākala vagairaiha koṭarī-pīrāhā subai mālavai mai hamārī phojadārī mai hai su vahāṃ suṃ sāḍhā bārā hajāra rupayā le āvate the su āṃbaira mai mīrajā rājājī ke logo nai una kuṃ rāhajana jāṇa rupaye sarakāra mai dāṣala kīye ara ādamyo kuṃ kaida kīye su tuma yaha mukadamāṃ mukarara mīrajā rājājī kuṃ arajadāsata kara hamāre rupaye magāya dyao kai dhanesura gujarātī kā bhāi hamārā rojīnā sarabarāha karai hai vahā usa kai havālai karāya dyo su śrī jī salāmata - ṣānājāda āgai i mukadamāṃ kī araja liṣī hai su najara mubāraka gujarī hosī irādata ṣā ṣānājāda suṃ darabāra mai hamesā tākīda karai hai umedavāra hu ju yāṃ ka rupayā yāṃ kā ādamyāṃ kai havālai karāje ara badara-ko sāthe de aṭhai pahocāya dīje kai uṭhai dhanesura kai havālai karāya dīje jī |||||