www.mathias-metzger.de
Ansi UTF-8 Devanagari


Arzdasht 308

śrī mahārāṃjādhirāja salāmatī

bhaṃḍārī ṣīvasī ko sāhījādai ajīma sānajī vā navāba ṣāna ṣānā vā mahābata ṣāṃjī javāba sāpha diyāṃ jo bīnā pātasāha kī hajurī āyāṃ donyauṃ rāṃjo kī araja kucha na kīi jāya taba bhaṃḍārī ḍerai āya ara baṃdā koṃ bulāya masalhatī kari jo bīnā rāṃjoṃ kai āyā hajurī mai kucha manasubā baṇatā nāhī taba baṃdai kahī jo kābīla kī mokuphī kī nīsāṇa vā donyoṃ navāṃbā kā ṣata jyau baṇai jyau karāṃyā cāhīye taba baṃdai bhaṃḍārījī sau puchyāṃ jo mahārāṃjā ajīta syaṃghajī nai arajadāsati bahota karī chai jo āpa begā padhārai so mahārāṃjājī sābhari padhāryā hoyalā |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - sarakāra mai mahārāṃjā ajīta syaṃghajī kī ṣabarī āi hoya tathā āṃvai so baṃdā nai ināyata huvā karai jī |

śrī mahārāṃjādhīrāja salāmatī - jai mahārāṃjā ajīta syaṃghajī padharai to dīna dasa padarā kī sītābī karaṇā manāsa (sic!) nahī ara jai una kā padhārabā mai ḍhīla hoya ara vai na padhārai to ṣātrī mubāraka mai pasaṃda āvaili | so śrījī karailā jī | ora aiṭhā kā darabāra kī hakikatī baṃdai āgai arajadāsatī mukarara kari hai jo aiṭhā kā darabāra kā raṃga ora hī hai jī | śrī mahāṃrāṃjājī salāṃmatī - pātasāhajī ko kuca sāhajāṃhānābāda koṃ huvāṃ ara bhaṃḍārījī jo hajurī mai araja karī āyā thāṃ so vaha raṃga kucha yahā dīṣai nahī ara na jāṇīye kucha mai hī na sajhu huṃ so jo luṇa-ṣāṇai kī sarata hai so baṃdai araja pahucāi ara pahucāvai hai pātasāhī kā raṃga bahota burāṃ hai jetī ḍhīla lāgī ara lāgai hai so ṣarāṃbī hai jī | baṃdā to yeti araja na līṣatāṃ paṇī luṇa-ṣāṇai ki sarata yaha nahī jo ṣāvada nai jyau kijyau ara jana līṣīye tī sau baṃdai araja līṣī chai jī | umedavāra huṃ jo takasīra māpha hoya jī ara bhaṃḍārijī bhī śrījī nai arajadāsatī karatā hī hoyalā jī | ara baṃdā sau to paṃcā (?) mai sogaṃda ṣāya vā kahai hai jo mai mahāṃrāṃjā ajīta syaṃghajī nai vā śrījī nai ābā kai vāsatai bahota tākīda araja līṣī hai jo bīnāṃ āyā kyau kāṃma hoṇā nahī so arajadāsatī una kī hajurī pahucati hī hoyalī jī |

śrī mahārāṃjādhirāja salāmatī - abai jo āpa bīcāraiṃ so sītābī kījyauṃ ḍhīla kā mosara rahyā nahī hai jī | mītī phāgaṇa badī 12 sanīsaravāra ṣabari pāi jo navāba ṣāna ṣānā kai nāka mai ājāra jyādā huvāṃ taba bhaṃḍārī ṣīvasī vā baṃdā navāba mahābata ṣājī kai ḍerai gayāṃ mahāṃbata ṣājī aṃdara the taba ṣoje kai hāthī araja karāṃya bhejī jo hukama hoya to baṛe navāṃba koṃ deṣī āvaiṃ taba navāba ṣoje ke hāthī kahāya bhejyāṃ jo rāṃjā ajīta syaṃgha kahā tāi āve taba bhaṃḍārī araja karāṃī bhejī jo merai ādamī meṛatā sau kuca karāya āṃye hai taba navāba kahāya bhejī jo jhuṭha sau (--) na nīsaraigāṃ tuma sāca bolyā karoṃ taba bhaṃḍārī sogaṃda ṣāi araja karāṃī jo yā bāta sāca hai taba navāba aṃdara sau kahāṃya bhejyāṃ jo tuma baṛe navāba koṃ deṣī āvoṃ kālhī tuma hamārai pāsī pherī āiyo taba bhaṃḍārī vā baṃdāṃ baṛe navāba kai gayāṃ so navāṃba kai ājāra jyādā thāṃ tī sau nāka kai nīcai joka lagāi thī so mujare kā ukata na huvā jī | ara aṃdara hī mujarā kahāya bhejyāṃ taba hukama āyā jo tuma abāṃra ḍerai hī jāvo taba ḍerai āyā jī | ara navāba kai uparī ṣairānī kai vāsatai bhaṃḍārī vā badāṃ (sic!) rupayā le gayā thāṃ so pherī lyāyā jī kālhī pherī jāhige taba gujarānaige |

śrī mahārāṃjājī salāmatī - baṃdai āgai bhi araja liṣī chī ara aba bhī araja pahucāvai hai jo mahārāṃjā śrī ajīta syaṃghajī āvaige to ṭaṭerā sau kuca kari nāranola āya ḍerāṃ karaiṃ ara nāranola vā koṭaphutalī kā vākā na isāṃ kanā vākā dāṣīla karāvai vāṃ amīra ṣā kanāṃ navāba ṣāṃna ṣāṇāṃ kanā līṣāvai jo yahā tāi rāṃjā jai syaṃghajī āya pahutāṃ ara rāṃjā ajīta syaṃghajī nai tākīda liṣi hai so una kā ābā ki ḍhīla hai ara rāṃjājī kai ḍhīla nahī so yāṃ bāta līṣi āvai to pātasāha kai dhiraja baṃdhai jī-natra pātasāhajī yā phuramāvai hai jo donyau rāṃjā āpaṇī āpaṇī hada mai baiṭhe hai | mītī phāgaṇa badī 13 saṃ. 1767 dītavāra |||||